Geografija Slovenije / Geografski Inštitut Antona Melika

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Ljubljana : Založba ZRC, 1999-
Publication history:1.1999 -
Language:###
Contents/pieces:30 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Geografija občine moravče / Maja Topole 2003 7
Členitev slovenskega podeželja : (prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja) / Drago Kladnik ; Marjan Ravbar 2003 8
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji / Damir Josipovič 2004 9
Podtalnica Ljubljanskega polja / Mišo Andjelov ... 2005 10
Zavest ljudi o pitni vodi / Aleš Smrekar 2006 12
Dolec kot značilna obilka dolomitnega površja / Blaž Komac 2006 13
Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta / Drago Kladnik 2007 14
Pobočni procesi in Človek / Blaž Komac ; Matija Zorn 2007 15
Protorstki vplivi slovenske regionalne politike / Janez Nared 2007 16
Terasirana pokrajina goriških brd / Lužka Ažman Momirski ... 2008 17
Erozijski procesi v slovenski istri / Matija Zorn 2008 18
Ekonomska preobrazba slovenskih mest / David Bole 2008 19
Geografski vidiki poplav v Sloveniji / Blaž Komac ; Karel Natek ; Matija Zorn 2008 20
Vrtičkarstvo v Ljubljani / Brigita Jamnik ; Aleš Smrekar ; Borut Vrščaj 2009 21
Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica / Rožle Bratec Mrvar ... 2011 22
Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer / Bojan Erhartič 2012 23
Slovenski eksonimi / Drago Kladnik [...] 2013 24
Slovenska imena držav / Drago Kladnik ; Drago Perko 2013 25
Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah / Mateja Breg Valjavec 2013 26
Poimenovanja piranskega zaliva / Drago Kladnik ; Primož Pipan ; Primož Gašperič 2014 27
Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om / Rok Ciglič 2014 28
Rudolf Badjura - življenje in delo / Matjaž Geršič ... 2014 29
Triglavski ledenik / Matej Gabrovec ... 2014 30
Skrb za pitno vodo / Brigita Jamnik ... 2014 31
Dolina triglavskih jezer / Matija Zorn ... 2015 32
Paleopoplave v porečju kraške ljubljanice / Mateja Ferk 2016 33
Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu / Mimi Urbanc [und sieben weitere] 2016 34
Življenjsko okolje ustvarjaknih ljudi v Sloveniji / Jani Kozina 2016 35
Pokrajinska imena kot dejavnik identitete / Matjaž Geršič 2020 36
Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije / Primož Gašperič 2022 37