Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens handlingar / Historiska serien

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Stockholm : Almquist & Wiksell, 1957-
Publication history:1.1957 -
Language:Swedish
Contents/pieces:35 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Dalarnas bränsleskatter och Stora Kopparbergs bergsfrälse under äldre Vasatid / av Bertil Boëthius 1957 1
Gustav Vasas ryska krig : 1554 - 1557 / av Arvo Viljanti 1957 2
Sverige i dansk annalistik : 900 - 1400 / av Sven Axelson 1956 3
Feter Westfaliska freden : Sveriges yttre politik 1650 - 1654 / av Sven Ingemar Olofsson 1957 4
Kopparhandel och statsmonopol : studier i svansk handelshistoria under senare 1500-talet / av Birgitta Odén 1960 5
Från Erik Segersäll till Gustav Vasa : undersökningar och rön / av Gottfrid Carlsson 1961 6
Sveriges yttre politik : 1668 - 1672 / av Birger Fahlborg 1961 7
Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert / von Arnold Soom 1961 8
Birkarlar och lappar : en studie i birkarleväsendets, lappbefolkningens och skinnhandelns historia / von Birger Steckzén 1964 9
Gustavianska opinioner : Michael Anckarsvärds brev till Nathanel Gerhard Schultén 1790 - 1808 ; med inledning och kommentarer / utgivna av Olof Mustelin 1965 10
Birgitta och Böckerna : en undersökning av den heliga Birgittas källor / av Birgit Klockars 1966 11
Vår äldsta Birgittavita och dennas viktigaste varianter / av Sara Ekwall 1965 12
Huvuddragen av Olof Håkanssons politiska verksamhet åren 1726 - 1743 / av Arne Ström 1967 13
Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia / Marie-Louise Bachman 1969 14
Die Zunfthandwerker in Reval im siebzehnten Jahrhudnert / von Arnold Soom 1971 15
Birgitta och hennes värld / av Birgit Klockars 1971 16
Peringskölds Diplomatarium / av Ina Friedlaender 1971 17
Territoriell indelning och statt i Uppland under medeltiden / av Birger Lundberg 1972 18
Bidrag till belysning av den baltiska fronten under det nordiska sjuårskriget 1563 - 1570 / av Sture Arnell 1977 19
Historieskrivning och kungadöme i svensk medeltid / av Kjell Kumlien 1979 20
I Nådens dal : klosterfolk och andra c. 1440 - 1590 / av Birgit Klockars 1979 21
Rikets råd och män : herredag och råd i Sverige 1280 - 1480 / av Herman Schück 2005 23
Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans / Sven Fritz 2010 25
Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding 1660 - 1719 / Jan Brunius & Björn Asker 2011 26
Sture Bolin - historiker under andra världskriget / Birgitta Odén 2011 27
Perspectives on the honours systems : proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700 - 2000 & The Honour of Diplomacy / ed. by Antti Matikkala ... 2015 29
Kyrkan i landskapet / under red. av Ulf Sporrong 2015 30
Liturgical sequences in medieval manuscript fragments in the Swedish national archives : repertorial investigation, inventory, and reconstruction of the sources / Gunilla Björkvall 2015 31
The Gallery of Charles XI at the Royal Palace of Stockholm - in perspective / edited by Linda Hinners, Martin Olin & Margaretha Rossholm Lagerlöf 2016 32
Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården : bebyggelseitvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till f rhållandena i Nationalstadsparken / Clas Tollin 2017 33
Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor : samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser / Christina Sandquist Öberg 2017 34
Den akademiska läxan : om föreläsningens historia / Bo Lindberg 2017 36
The dynamics of law-making : a world history / Arne Jarrick & Maria Wallenberg Bondesson 2018 37
Svensk trädgårdshistoria : förhistoria och medeltid / Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino 2021 38
Disputation, dissertation, avhandling : Historien om en genre / Bo Lindberg 2022 40