Skrifter / Svenska Litteratursällskapet i Finland

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Helsingfors : Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1886-
Publication history:1.1886 -
Language:
Subjects:
Contents/pieces:278 records
Notes:
  • Hauptsacht. teils: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
  • Teilw. im Verl. Finska Historiska Samfundet erschienen
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Från kulturväktare till nightdrivers : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. av Roger Holmström ...
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg / under red. av Lars Julden ... ...
Svenskan i Finland - i dag och i går 2015 ...
Svenskt i Finland / red. av Max Engman ... ...
Herdaminne för Ingermanland / Georg Luther ...
Svenska fornsånger ...
Zacharias Topelius skrifter 2010 ...
Resejournal över resan till Norra Amerika / Pehr Kalm ...
Sveriges Österland : från forntiden till Gustav Vasa / Kari Tarkiainen 2008 1
Dialekter och småstadsspråk / Ann-Marie Ivars 2015 1,1
Gruppspråk, samspråk, två språk / Marika Tandefelt (red.) 2015 1,2
Resan hem via London 1849-1850 2015 6
Liv - arbete - miljö : i kuststaden / [Red.: Håkan Andersson ...] 1986 8
Klemetskog en jordbruksby i omvandling 1900 - 1988 : en etnologisk studie av bebyggelse, agrart näringsliv, språkförhållanden och socialt liv ur den svenskspråkiga minoritens synvinkel / Gunilla Weckström 1988 9
Hemma bäst : minnen från barndomshem i Helsingfors / utgivna genom Anna-Maria Åström ... 1990 10
Kring tiden : etnologiska och folkloristika uppsatser / Red. Anna-Maria Åström 1991 11
Fest och fritid : fyra studier i finlandssvenska festtraditoner och ungdomsseder / Anne Bergman ; Carola Ekrem 1992 13
Vi smälte järn : Henry Malmbergs teckningar från Dalsbruks stålverk / Utgiv. Katia Båsk 1993 14
Livet genom en lins : fotografier av Bernhard Åström / Helena Jerman 1994 15
Fartyget, himlen och havet : verklighetsuppfattningen bland sjömän i långfart under segelsjöfartens sista era / Marika Rosenström 1996 16
Naturens bok och boken om vårt land / Zacharias Topelius ; uitgivna av Magnus Nylund 2017 17
"Vi leder en blindbock till kungens bord" : lekar från Svenskfinland / Carola Ekrem 1997 17
Oskar Rancken : pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker 2001 18
Bo på bergö : människor och resurser i ett ösamhälle / Anne Bergman ... 2001 19
Språk i prosa och press / Marika Tandefelt (red.) 2017 2,1
Språk i skola och samhälle / Marika Tandefelt (red.) 2017 2,2
Minnen från krigstiden / Red. Ingalill Ihrcke-Åberg 2005 20
Stadens hjärta : täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer / red. Anna-Maria Åström ... 2012 22
Modersmålets sånger : Finlands svenskheter framställda genom musik / red. Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen 2015 23
Festskrift tillägnad Hugo Pipping : på hans sextiårsdag den 5. nov. 1924 / [red.-komm.: Emil Hasselblatt ...] 1924 175
Finländsk svenska från medeltid till 1860 / Marika Tandefelt (red.) 2019 3,1
Finländsk svenska från 1860 till nutid / Marika Tandefelt (red.) 2019 3,2
Vackert, vackert! : syntaktisk reduplikation i svenskan / Jan Lindström 1999 77
Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns 427
Binominala genitiviska hypotagmer i yngre nysvenska : studier i semantisk-syntaktisk utveckling i äldre svenska / av Antti Pitkänen 1979 484
Riki och "Den förtrollande vägen" : studier i Oscar Parlands berättarkonst / av Kristina Björklund 1982 501
Våra danspedagoger och dansnöjen : om undervisning och evenemang före 1914 / Sven Hirn 1982 505
Rabbe Enckell : lyriker av den svåra skolan ; studier i diktningen 1935-1946 / Louise Ekelund 1982 507
Presshistoriska och andra studier : tillägnade Torsten Steinby på 75-årsdagen den 25 Augusti 1983 / Red: Patrick Bruun ... 1983 512
Edith Södergran : Diktare på två språk / Gisbert Jänicke 1984 518
Svenska Litteratur Sällskapet i Finland : 1885 - 1985 / Patrick Bruun 1985 520
Forskning och vitterhet : Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885 - 1985 523
Hjalmar J Procopé som aktivist, utrikesminister och svensk partiman : Procopés politiska verksamhet till år 1926 / Magnus Lemberg 1985 524
Opinionens tryck : en studie över pressens bildningsskede i Finland / Clas Zilliacus ; Henrik Knif 1985 526
Kattburga slott : och andra finlandssvenska folksagor / i urval av Anne Bergman och Birgitta Karlsson 1985 528
Översiktskatalog för allmänna arkivet / Red.: Holger Lillqvist och Beatrice Moring 1986 529
Lars Huldén : festskrift 5. 2. 1986 1986 530
Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950 - 1980 : en analys av en språkgrupps demografiska utveckling och effekten av blandäktenskap / Fjalar Finnäs 1986 533
Tio finlandssvenska författare / red.: Ben Hellman ... 1986 535
Från dagdrivare till feminister : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. av Sven Linnér 1986 537
Svenska Litteratursällskapets Skrifter 1941 - 1985 : alfabetiskt och systematiskt register / uppgjort av Olof Mustelin 1987 543
Frivilligt jämlikt samfällt : föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott / Henrik Stenius 1987 545
Kustbygd och centralmakt : 1560 - 1721 / Red. av Nils Erik Villstrand 1987 546
Lokalhistoriska arkiv : en handledning / red. av Mikael Korhonen 1987 547
Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finland 1871 - 1974 : seminariernas tillkomst, utveckling och inre liv ; historik / Gösta Cavonius 1988 549
Finland framställt i teckningar / Marta Hirn 1988 551
Ajö ajö fall int i sjö : rim och ramsor från Svenskfinland / utvalda och kommenterade av Carola Ekrem 1988 554
Runar Schildts roller : föreläsningar hållna under Schildt-symposiet i Lovisa den 2 - 3 juni 1988 / Red.: Pia Forssell 1989 555
Litterärt talspråk : studier i Runar Schildts berättarteknik med särskild hänsyn till dialogen / Anne-Marie Londen 1989 557
Skärgårdsnamn / Kurt Zilliacus 1989 558
Kompletterande katalog över den svenska litteraturen i Finland : 1939 - 1943 / Materialet samlat av Dolly Ölander. Red. av Sophie Wrede 1989 559
Från adverb till markör i text : studier i semantisk-syntaktisk utveckling i äldre svenska / Hanna Lehti-Eklund 1990 561
Samlade skrifter / Edith Södergran 563
Räkneramsor bland : finlandssvenska barn / Carola Ekrem 1990 564
Namn på åkrar, ängar och hagar / Gunilla Harling-Kranck 1990 565
Konkordans över J. L. Runebergs lyrik : (dikter I - III) / utg. av Lars Huldén ... 1990 566
Finska kadettkåren : 1887 - 1903 / Carl Enckell. Utg. med en inledning av J. E. O. Screen 1990 567
Adolph Fredric Munck : 29.4.1749 - 18.7.1831 ; en hovgunstlings uppgång och fall / Oscar Nikula 1991 570
Operett i Finland 1860 - 1918 / Sven Hirn 1992 574
Magdalena på källebro : en studie i finlandssvensk vistradition med utgångspunkt i visan om Maria Magdalena / Ann-Mari Häggman 1992 576
Det "Danska itinerariet" : franciskansk expansionsstrategi i Östersjön / Jarl Gallén 1993 579
Som en eld över askan / Edith Södergrans fotografier. [Texturval: Agneta Rahikainen] 1993 582
Björlingstudier : föredrag vid Gunnar Björlingsymposiet den 18-19 maj 1992 / Utg. av Clas Zilliacus och Michel Ekman 1993 583
Vardagsslit och sjuårskrig / upplevt och beskrivet av den nyländske dragonen Carl Johan Aminoff. Utg. med komm. av Patrick Bruun 1994 586
För frihet och framåtskridande : Helsingfors Dagblads etableringsskede 1861 - 1864 / Lars-Folke Landgren 1995 591
Fem par : finlandssvenska författare konfronteras / red.: Roger Holmström 1995 592
Festskrift till Johan Wrede : 18. 10. 1995 / [i festskriftskommittén har ingått ... Magnus Pettersson (red.)...] 1995 594
Brev / Elmer Diktonius. Utgivare Jörn Donner ... 1995 595
Boken i Finland : bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar 1656 - 1809 / Henrik Grönroos, Ann-Charlotte Nyman 1996 596
Helsingfors - Paris : Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851 - 1900 / Kerstin Smeds 1996 598
Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker / Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright. Utgiven av Anto Leikola ... 600
Studenter, nationer och universitet : studenternas härkomst och levnadsbanor vid akademin i Åbo 1640 - 1808 / John Strömberg 1996 601
Det främmande ögat : Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten / Marja Engman 1996 602
Åttio år Edith Södergran : verk och reception 1916 - 1995 : en bibliografi / sammanställd av Carita Backman och Siv Storå 1996 606
Från Pyttis till Nedervetil : Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten / utgiv. Gunilla Harling-Kranck under medverkan av Johanna Mara 1998 610
En konstens världsman : Bertel Hintze 1901 - 1969 / Erik Kruskopf 1998 611
Krapula : Henry Parland och romanprojektet Sönder / Per Stam 1998 612
Finland i medeltidens Europa : Valda uppsatser / Jarl Gallén. Utgivna och redigerade av John Lind... 1998 613
Terrängnamn i Svenskfinland / Ritva Valtavuo-Pfeifer. Forskningscentralen för de inhemska språken 1998 615
I det femte inseglets tecken : en studie den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi / Nils Erik Forsgård 1998 616
Gudsöga, djävulstagg : diktoniusstudier / utg. av Agneta Rahikainen ... 2000 619
En ungdomsvän från Sverige : om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i Finland 1895 - 1920 / Massimo Ciaravolo 2000 621
Iscensatt interaktion : Strukturer och strategier i politiska mediesamtal / Mats Nylund 2000 622
Varianter och bibliografisk beskrivning : bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nætverk för Editionsfilologer, 4 - 6 oktober 2002 / red. av Pia Forssell ... 2003 661
Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812 / Nils Erik Villstrand 2009 702,2
Språkfrågan : finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922 / Max Engman 2016 702,3
Nationalstaten : Finlands svenskhet 1922-2015 / Henrik Meinander 2016 702,4
Tradition och turism på Åland : att använda kulturarvet / red. Yrsa Lindqvist 2008 711
Mat, måltid, minne : hundra år av finlandssvensk matkultur / [Yrsa Lindqvist] 2009 727
Tidsligheter : ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid / red. Mia Österlund, Ann-Charlotte Palmgren & Pia Ahlbäck 2024 873
see all