Biblioteca de arheologie / Academia Română, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Bucureşti : Ed. Acad. Republicii Populare Romîne, anfangs
Bucureşti : Ed. Acad. Republicii Socialiste România, 1957-
Publication history:1.1957 -
Language:Romanian
Subjects:
Contents/pieces:50 records
Notes:
  • Hauptsacht. teils: Biblioteca arheologică
  • Urh. früher: Institutul de Arheologie al Academiei R. P. R. - Academia de Ştiinte Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Institutul de Arheologie. - Teilw. hrsg. von: Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" Iaşi
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii / Sebastian Morintz ...
Dinogetia / Gheorghe Stefan ... ...
Păcuiul lui soare / Petre Diaconu ... ...
Tropaeum Traiani ...
Capidava : monografie arheologică / Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Diaconu ...
Izvoare : săpăturile din 1936 - 1948 1957 1
Cetatea Şcheia : monografie arheologică / Gh. Diaconu şi N. Constantinescu 1960 3
Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna / Vladimir Dumitrescu 1961 4
Tomitana : contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis / Iorgu Stoian 1962 6
Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava / Mircea D. Matei 1963 7
Tîrgşor : necropola din secolele III - IV e.n. / Gheorghe Diaconu 1965 8
Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii / D. Protase 1966 9
Necropole din secolul al IVlea e. n. în Muntenia / Bucur Mitrea ; Constantin Preda 1966 10
Necropola Hallstattiană de la Ferigile : monografie arheologică / Alexandru Vulpe 1967 11
Săpăturile de la Dridu : contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român / Eugenia Zaharia 1967 12
Arta traco-getică / D. Berciu 1969 14
Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României / Al. Păunescu 1970 15
Riturile funerare la Daci şi Daco-Romani / D. Protase 1971 16
Coconi : un sat din cîmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrîn ; studiu arheologic şi istoric / Nicolae Constantinescu 1972 17
Monedele geto-dacilor / Constantin Preda 1973 19
Cultura Carpică / Gh. Bichir 1973 20
Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV - V : (cimitirul 1 de la Bratei) / Ligia Bârzu 1973 21
Cultura precucuteni pe teritoriul României / Silvia Marinescu-Bîlcu 1974 22
Istoria comunităţilor culturii Boian / Eugen Comşa 1974 23
Aşezǎri din secolele III şi VI E. N. în Sud-Vestul Munteniei : cercetǎrile de la Dulceanca / Suzana Dolinescu-Ferche 1974 24
Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova : (secolul al XIV-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea) / Elena Busuioc 1975 25
Cultura Coţofeni / Petre I. Roman 1976 26
Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cîmpie : contribuţie la problema continuităţii în Dacia 1976 27
Viaţa economică în Dobrogea romană : secolele I - III e. n. / Alexandru Suceveanu 1977 28
Depozitele de bronzuri din România / M. Petrescu-Dîmboviţa 1977 30
Cultura Baden în România / Petre I. Roman şi Ioan Németi 1978 31
Paleoliticul din Banat / Florea Mogoşanu. Cu un studiu paleoclimatic şi geocronologic de Marin Cârciumaru 1978 32
Cultura materială veche românească : (aşezările din secolele VIII - X de la Bucov-Ploieşti) / Maria Comşa 1978 33
Mărturii de civilizaţie medievală Românească : o casă a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare / Radu Popa ; Monica Mărgineanu-Cârstoiu 1979 36
Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii / Ligia Bârzu 1979 37
Callatis : Necropola romano-bizantinǎ / Constantin Preda 1980 38
Aşezari dacice şi daco-romane la Slimnic : contribuţii la continuitatea dacilor în Dacia romană / Ioan Glodariu 1981 39
Buridava dacică / Dumitru Berciu 1981 40
Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi din bazinul Şomuzului Mare : (secolele XI - XVII) / Mircea D. Matei ; Emil I. Emandi 1982 41
Eneoliticul din sud-estul României : aspectul cultural Stoicani-Aldeni = L'Énéolithique dans le sud-est de la Roumanie / Ion T. Dragomir 1983 42
Geto-Dacii din Muntenia în epoca romană / Gh. Bichir 1984 43
Curtea de Argeş : (1200 - 1400) ; asupra începuturilor Ţării Româneşti / Nicolae Constantinescu 1984 44
Civilizaţia romanicǎ la est de Carpaţi în secolele V - VII e. n. : (aşezarea de la Botoşana - Suceava) / Dan Gh. Teodor 1984 46
Geto-Dacii din bazinul Oltului inferior : dava de la sprîncenata / Constantin Preda. Cu colaborarea lui Mihai Butoi 1986 47
Neoliticul pe teritoriul României : consideraţii / Eugen Comşa 1987 48
Moesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum / Mihail Zahariade 1988 49
Civilizaţie urbană medievală românească : contribuţii ; (Suceava pînă la mijlocul secolului al XVI-lea) / Mircea D. Matei 1989 50
Praetorium : castrul si̧ aşezarea romană de la Mehadia / Mihail Macrea ; Nicolae Gudea ; Iancu Moţu 1993 51
Ripiceni - izvor : paleolitic şi mezolitic ; studiu monografic / Alexandru Păunescu 1993 52
Descrierea istorico-gheografică a cetăţei Caput Bovis (Capul Boului seau Ghertina) : a căriia ruine să află în apropierea Galaţului / Gheorghe Săulescu. Ed. ingrijită de Silviu Sanie ... 1991 54