اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‌ه‍ای ک‍ردی / ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌: علی اشرف درویشیان
Afsānahā, namāyišnāmahā wa bāzīhā-i kurdī / taʾlīf wa girdāwarī: ʿAlī Ašraf Darwīšiyān

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:ت‍ه‍ران‌ : ن‍ش‍ر روز
Tihrān : Našr-i Rūz, 19XX-
Language:Persian
Subjects:
Contents/pieces:2 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items