Ο Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής : θεωρούμενος εξ εικόνων του σωζομένων κυρίως εν Βενετία
Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs : theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia / hypo N. B. Drandakē

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 50
VerfasserIn:
Place / Publishing House:εν Αθήναις : Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
En Athēnais : Hē En Athēnais Archaiologikē Hetairei, 1962
Year of Publication:1962
Language:Greek
Series:Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 50
Subjects:
Physical Description:7, 181, 70 S.; Ill.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993622868804498
ctrlnum AC05194064
(AT-OBV)AC05194064
(Aleph)005072443ACC01
(DE-599)OBVAC05194064
(DE-604)035296488
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990050724430203331
collection bib_alma
institution YAOA2
building BIBNE
record_format marc
spelling Drandakēs, Nikolaos B. 1915-2004 880-02 (DE-588)119508060 aut
100-02/Grek Δρανδάκης, Νικόλαος Β.
880-01 <<Ho>> Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia hypo N. B. Drandakē
245-01/Grek <<Ο>> Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής θεωρούμενος εξ εικόνων του σωζομένων κυρίως εν Βενετία
880-04 En Athēnais <<Hē>> En Athēnais Archaiologikē Hetairei 1962
264-04/Grek εν Αθήναις Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
7, 181, 70 S. Ill.
880-03 Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 50
490-03/Grek Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ; 50
In griech Schr.
Griechenland g (DE-588)4022047-3
Ikonenmalerei s (DE-588)4161248-6
Griechenland 11 g (DE-588)4022047-3
Ikonenmalerei 1 s (DE-588)4161248-6
Geschichte 1600-1690 11 z
Zanes, Marinos ca. ca. 1600-1690 p (DE-588)119540002
Biographie 11 f
(AT-OBV)AC00560507 50
YAOA2 BIBNE OAI2-N 440 2249608930004498
language Greek
format Book
author Drandakēs, Nikolaos B. 1915-2004
spellingShingle Drandakēs, Nikolaos B. 1915-2004
Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia
Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias
Griechenland (DE-588)4022047-3
Ikonenmalerei (DE-588)4161248-6
Geschichte 1600-1690
Zanes, Marinos (DE-588)119540002
Biographie
author_facet Drandakēs, Nikolaos B. 1915-2004
author_variant n b d nb nbd
author_role VerfasserIn
author_sort Drandakēs, Nikolaos B. 1915-2004
title Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia
title_sub theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia
title_full Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia hypo N. B. Drandakē
title_fullStr Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia hypo N. B. Drandakē
title_full_unstemmed Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia hypo N. B. Drandakē
title_auth Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia
title_new Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs
title_sort emmanuēl tzane mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en benetia
series Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias
series2 Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias
publisher <<Hē>> En Athēnais Archaiologikē Hetairei
publishDate 1962
physical 7, 181, 70 S. Ill.
callnumber-raw OAI2-N 440
callnumber-search OAI2-N 440
topic Griechenland (DE-588)4022047-3
Ikonenmalerei (DE-588)4161248-6
Geschichte 1600-1690
Zanes, Marinos (DE-588)119540002
Biographie
topic_facet Griechenland
Ikonenmalerei
Geschichte 1600-1690
Zanes, Marinos
Biographie
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT drandakesnikolaosb hoemmanueltzanempunialestheorumenosexeikonontusozomenonkyriosenbenetia
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC05194064
AC05194064
(Aleph)005072443ACC01
(DE-599)OBVAC05194064
(DE-604)035296488
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990050724430203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv OAI2-N 440
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-22 10:09:43 Europe/Vienna
barcode_str_mv 441547-10
callnumbers_txt_mv OAI2-N 440
inventoryNumbers_str_mv OAI2-RA
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA2
permanentLocations_str_mv BIBNE
inventoryDates_str_mv 2008-11-13 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-22 10:09:43 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249608930004498
hierarchy_parent_id AC00560507
hierarchy_parent_title Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 50
hierarchy_sequence 50
is_hierarchy_id AC05194064
is_hierarchy_title <<Ho>> Emmanuēl Tzane Mpunialēs theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia
container_title Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 50
container_reference AC00560507
author_original_writing_str_mv Δρανδάκης, Νικόλαος Β.
series_original_writing_str_mv Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ; 50
_version_ 1799117349050122241
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03146nam#a2200481#cb4500</leader><controlfield tag="001">993622868804498</controlfield><controlfield tag="005">20230611051205.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">060406|1962####|||###########|||#|#gre#c</controlfield><controlfield tag="009">AC05194064</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC05194064</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC05194064</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)005072443ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)OBVAC05194064</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-604)035296488</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990050724430203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">UBW</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">BAY</subfield><subfield code="d">OAI</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LH 65460</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Drandakēs, Nikolaos B.</subfield><subfield code="d">1915-2004</subfield><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="0">(DE-588)119508060</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-02/Grek</subfield><subfield code="a">Δρανδάκης, Νικόλαος Β.</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Ho Emmanuēl Tzane Mpunialēs</subfield><subfield code="b">theōrumenos ex eikonōn tu sōzomenōn kyriōs en Benetia</subfield><subfield code="c">hypo N. B. Drandakē</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Ο Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής</subfield><subfield code="b">θεωρούμενος εξ εικόνων του σωζομένων κυρίως εν Βενετία</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">En Athēnais</subfield><subfield code="b">Hē En Athēnais Archaiologikē Hetairei</subfield><subfield code="c">1962</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-04/Grek</subfield><subfield code="a">εν Αθήναις</subfield><subfield code="b">Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">7, 181, 70 S.</subfield><subfield code="b">Ill.</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias</subfield><subfield code="v">50</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">490-03/Grek</subfield><subfield code="a">Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ; 50</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In griech Schr.</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Griechenland</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4022047-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ikonenmalerei</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4161248-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Griechenland</subfield><subfield code="1">11</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4022047-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Ikonenmalerei</subfield><subfield code="1">1</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4161248-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Geschichte 1600-1690</subfield><subfield code="1">11</subfield><subfield code="A">z</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Zanes, Marinos</subfield><subfield code="d">ca. ca. 1600-1690</subfield><subfield code="D">p</subfield><subfield code="0">(DE-588)119540002</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Biographie</subfield><subfield code="1">11</subfield><subfield code="A">f</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="w">(AT-OBV)AC00560507</subfield><subfield code="v">50</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Drandakēs, Nikolaos Basileiu</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="1" ind2=" "><subfield code="c">45</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">BVBKAT</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a"> UBW</subfield></datafield><datafield tag="974" ind1="0" ind2="u"><subfield code="V">903</subfield><subfield code="a">21</subfield></datafield><datafield tag="974" ind1="0" ind2="u"><subfield code="V">908</subfield><subfield code="a">213</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-05-15 12:55:10 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-22 10:09:40 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-N 440</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249608930004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-N 440</subfield><subfield code="8">2249608930004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249608930004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">441547-10</subfield><subfield code="i">OAI2-RA</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2008-11-13 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349618880004498</subfield><subfield code="p">2023-09-22 10:09:43 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-N 440</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-22 10:09:44 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>