Η Θέκλα στην αυγή του Χριστιανισμού : εικονογραφική μελέτη της πρώτης γυναίκας μάρτυρα στην τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας
Hē Thekla stēn augē tu Christianismu : eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas / Athanasios Semoglu

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn 16
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Thessalonikē : Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs , Kentro Byzantinōn Ereunön, Archaiologiko Inst. Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn [u.a.], 2014
Year of Publication:2014
Language:Greek
Series:Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn 16
Subjects:
Classification:11.51 - Frühes Christentum
Physical Description:155, [44] S.; Ill.
Notes:In griech.Schrift
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993621770604498
ctrlnum AC12290716
(AT-OBV)AC12290716
(Aleph)012187557ACC01
(DE-599)BVBBV042241947
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990121875570203331
collection bib_alma
institution YAOA2
YAOA1
building BIBNE
PSK2-1
record_format marc
spelling 880-02 Semoglu, Athanasios ca. 20./21. Jh. (DE-588)129412821 aut
100-02/Grek Σέμογλου, Αθανάσιος
880-01 <<Hē>> Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas Athanasios Semoglu
245-01/Grek <<Η>> Θέκλα στην αυγή του Χριστιανισμού εικονογραφική μελέτη της πρώτης γυναίκας μάρτυρα στην τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας
ysterēs
880-04 Thessalonikē Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs , Kentro Byzantinōn Ereunön Archaiologiko Inst. Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn [u.a.] 2014
264-04/Grek Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
155, [44] S. Ill.
880-03 Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn 16
490-03/Grek Δημοσιεύματα / Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών ; 16
In griech.Schrift
griech., in griech. Schrift
Thekla Märtyrerin, Heilige ca. 1. Jh. p (DE-588)118621637
Ikonographie
Anatolien g (DE-588)4085685-9
Heiligenverehrung s (DE-588)4024052-6
Geschichte Anfänge-600 z
AT-OBV UBWFRA
Geschichte Anfänge-700 z
(AT-OBV)AC08582974 16
YAOA2 BIBNE OAI2-N 868 a 2249288050004498
YAOA1 PSK2-1 M I SEMOGLOU 2249275410004498
language Greek
format Book
author Semoglu, Athanasios ca. 20./21. Jh.
spellingShingle Semoglu, Athanasios ca. 20./21. Jh.
Hē Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas
Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
Thekla (DE-588)118621637
Ikonographie
Anatolien (DE-588)4085685-9
Heiligenverehrung (DE-588)4024052-6
Geschichte Anfänge-600
Geschichte Anfänge-700
author_facet Semoglu, Athanasios ca. 20./21. Jh.
author_variant a s as
author_role VerfasserIn
author_sort Semoglu, Athanasios ca. 20./21. Jh.
title Hē Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas
title_sub eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas
title_full Hē Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas Athanasios Semoglu
title_fullStr Hē Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas Athanasios Semoglu
title_full_unstemmed Hē Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas Athanasios Semoglu
title_auth Hē Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas
title_new Hē Thekla stēn augē tu Christianismu
title_sort thekla stēn augē tu christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs hysterēs archaiotētas
series Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
series2 Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
publisher Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs , Kentro Byzantinōn Ereunön Archaiologiko Inst. Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn [u.a.]
publishDate 2014
physical 155, [44] S. Ill.
isbn 9789607856500
9789609726054
callnumber-raw OAI2-N 868 a
M I SEMOGLOU
callnumber-search OAI2-N 868 a
M I SEMOGLOU
topic Thekla (DE-588)118621637
Ikonographie
Anatolien (DE-588)4085685-9
Heiligenverehrung (DE-588)4024052-6
Geschichte Anfänge-600
Geschichte Anfänge-700
topic_facet Thekla
Ikonographie
Anatolien
Heiligenverehrung
Geschichte Anfänge-600
Geschichte Anfänge-700
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT semogluathanasios hetheklastenaugetuchristianismueikonographikemeletetesprotesgynaikasmartyrastentechneteshysteresarchaiotetas
AT semogluathanasios ysteres
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC12290716
AC12290716
(Aleph)012187557ACC01
(DE-599)BVBBV042241947
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990121875570203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
YAOA1
hol852hSignatur_txt_mv OAI2-N 868 a
M I SEMOGLOU
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
PSK2-1
itmData_txt_mv 2023-09-21 08:23:51 Europe/Vienna
2023-09-21 08:23:48 Europe/Vienna
barcode_str_mv +YA5430008
727684-10
callnumbers_txt_mv OAI2-N 868 a
M I SEMOGLOU
inventoryNumbers_str_mv OAI-019992
OAI2-2015/000000267
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA1
YAOA2
permanentLocations_str_mv PSK2-1
BIBNE
inventoryDates_str_mv 2016-01-19 12:00:00
2015-06-01 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-21 08:23:51 Europe/Vienna
2023-09-21 08:23:48 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249275410004498
2249288050004498
hierarchy_parent_id AC08582974
hierarchy_parent_title Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn 16
hierarchy_sequence 16
is_hierarchy_id AC12290716
is_hierarchy_title <<Hē>> Thekla stēn augē tu Christianismu eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas
container_title Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn 16
container_reference AC08582974
basiskl_str_mv 11.51 - Frühes Christentum
basiskl_txtF_mv 11.51 - Frühes Christentum
author_original_writing_str_mv Σέμογλου, Αθανάσιος
series_original_writing_str_mv Δημοσιεύματα / Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών ; 16
_version_ 1798943705008177152
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>04259nam#a2200529#cb4500</leader><controlfield tag="001">993621770604498</controlfield><controlfield tag="005">20170706121800.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">150601|2014####|||###########|||#|#gre#c</controlfield><controlfield tag="009">AC12290716</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">898884753</subfield><subfield code="2">OCoLC</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9789607856500</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9789609726054</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC12290716</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC12290716</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)012187557ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV042241947</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990121875570203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">OAI</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="d">OAI</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">11.51</subfield><subfield code="2">bkl</subfield><subfield code="9">O: Automatisch aus GBV_2011-10 2012-06-05</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BO 1830</subfield><subfield code="2">rvk</subfield><subfield code="9">O: Automatisch aus BVB_2013-06 2013-05-06</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Semoglu, Athanasios</subfield><subfield code="d">ca. 20./21. Jh.</subfield><subfield code="0">(DE-588)129412821</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-02/Grek</subfield><subfield code="a">Σέμογλου, Αθανάσιος</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Hē Thekla stēn augē tu Christianismu</subfield><subfield code="b">eikonographikē meletē tēs prōtēs gynaikas martyra stēn technē tēs Hysterēs Archaiotētas</subfield><subfield code="c">Athanasios Semoglu</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Η Θέκλα στην αυγή του Χριστιανισμού</subfield><subfield code="b">εικονογραφική μελέτη της πρώτης γυναίκας μάρτυρα στην τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">ysterēs</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Thessalonikē</subfield><subfield code="b">Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs , Kentro Byzantinōn Ereunön</subfield><subfield code="b">Archaiologiko Inst. Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn [u.a.]</subfield><subfield code="c">2014</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-04/Grek</subfield><subfield code="a">Θεσσαλονίκη</subfield><subfield code="b">Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">155, [44] S.</subfield><subfield code="b">Ill.</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn</subfield><subfield code="v">16</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">490-03/Grek</subfield><subfield code="a">Δημοσιεύματα / Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών ; 16</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In griech.Schrift</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">griech., in griech. Schrift</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Thekla</subfield><subfield code="c">Märtyrerin, Heilige</subfield><subfield code="d">ca. 1. Jh.</subfield><subfield code="D">p</subfield><subfield code="0">(DE-588)118621637</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ikonographie</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Anatolien</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4085685-9</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Heiligenverehrung</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4024052-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Geschichte Anfänge-600</subfield><subfield code="A">z</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">AT-OBV</subfield><subfield code="5">UBWFRA</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Thekla</subfield><subfield code="c">Märtyrerin, Heilige</subfield><subfield code="d">ca. 1. Jh.</subfield><subfield code="D">p</subfield><subfield code="0">(DE-588)118621637</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Heiligenverehrung</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4024052-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Geschichte Anfänge-700</subfield><subfield code="A">z</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">AT-OBV</subfield><subfield code="5">UBWFRA</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="w">(AT-OBV)AC08582974</subfield><subfield code="v">16</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">BVBKAT</subfield></datafield><datafield tag="974" ind1="0" ind2="u"><subfield code="V">080</subfield><subfield code="a">05</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-05-13 12:40:03 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-21 08:23:45 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-N 868 a</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249288050004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-N 868 a</subfield><subfield code="8">2249288050004498</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA1</subfield><subfield code="h">M I SEMOGLOU</subfield><subfield code="c">PSK2-1</subfield><subfield code="8">2249275410004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA1</subfield><subfield code="c">PSK2-1</subfield><subfield code="h">M I SEMOGLOU</subfield><subfield code="8">2249275410004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249275410004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">+YA5430008</subfield><subfield code="i">OAI-019992</subfield><subfield code="2">PSK2-1</subfield><subfield code="o">2016-01-19 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349275320004498</subfield><subfield code="f">01</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:23:51 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">M I SEMOGLOU</subfield><subfield code="1">YAOA1</subfield><subfield code="q">2023-10-10 16:24:29 Europe/Vienna</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249288050004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">727684-10</subfield><subfield code="i">OAI2-2015/000000267</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2015-06-01 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349287910004498</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:23:48 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-N 868 a</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-21 08:23:48 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>