Βεργίνα - η Μεγάλη Τούμπα : αρχαιολογικός οδηγός
Bergina - hē megalē tumpa : archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus / Stella Drugu ...

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Thessalonikē : Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs, 1994
Year of Publication:1994
Language:Greek
English
Subjects:
Physical Description:125, 4 S. : zahlr. Ill.
Notes:Teilw. in griech. Schrift
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993621031204498
ctrlnum AC07767305
(AT-OBV)AC07767305
(Aleph)007574891ACC01
(DE-599)OBVAC07767305
(DE-604)104653280
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990075748910203331
collection bib_alma
institution YAOA2
building BIBNE
record_format marc
spelling 880-01 Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus Stella Drugu ...
245-01/Grek Βεργίνα - η Μεγάλη Τούμπα αρχαιολογικός οδηγός
Vergina - the great tumulus
880-03 Thessalonikē Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs 1994
264-03/Grek Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
125, 4 S. : zahlr. Ill.
Teilw. in griech. Schrift
Vergina g (DE-588)4208462-3
Ausgrabung s (DE-588)4129464-6
Aigai Makedonien, Griechenland g (DE-588)4000839-3
Drugu, Stylianē 1945- 880-02 (DE-588)130188654 ctb
700-02/Grek Δρούγου, Στέλλα
Saatsoglu-Paliadelē, Chrysula ctb
YAOA2 BIBNE OAI2-F GR VERG 420 2249036870004498
language Greek
English
format Book
author2 Drugu, Stylianē 1945-
Saatsoglu-Paliadelē, Chrysula
author_facet Drugu, Stylianē 1945-
Saatsoglu-Paliadelē, Chrysula
author2_variant s d sd
c s p csp
author2_role MitwirkendeR
MitwirkendeR
title Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus
spellingShingle Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus
Vergina (DE-588)4208462-3
Ausgrabung (DE-588)4129464-6
Aigai (DE-588)4000839-3
title_sub archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus
title_full Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus Stella Drugu ...
title_fullStr Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus Stella Drugu ...
title_full_unstemmed Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus Stella Drugu ...
title_auth Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus
title_new Bergina - hē megalē tumpa
title_sort bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = vergina - the great tumulus
publisher Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs
publishDate 1994
physical 125, 4 S. : zahlr. Ill.
callnumber-raw OAI2-F GR VERG 420
callnumber-search OAI2-F GR VERG 420
topic Vergina (DE-588)4208462-3
Ausgrabung (DE-588)4129464-6
Aigai (DE-588)4000839-3
topic_facet Vergina
Ausgrabung
Aigai
illustrated Not Illustrated
work_keys_str_mv AT drugustyliane berginahemegaletumpaarchaiologikoshodegosverginathegreattumulus
AT saatsoglupaliadelechrysula berginahemegaletumpaarchaiologikoshodegosverginathegreattumulus
AT drugustyliane verginathegreattumulus
AT saatsoglupaliadelechrysula verginathegreattumulus
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC07767305
AC07767305
(Aleph)007574891ACC01
(DE-599)OBVAC07767305
(DE-604)104653280
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990075748910203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv OAI2-F GR VERG 420
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-21 08:07:28 Europe/Vienna
barcode_str_mv 493569-10
callnumbers_txt_mv OAI2-F GR VERG 420
inventoryNumbers_str_mv OAI2-1996/165
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA2
permanentLocations_str_mv BIBNE
inventoryDates_str_mv 2009-09-09 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-21 08:07:28 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249036870004498
is_hierarchy_id AC07767305
is_hierarchy_title Bergina - hē megalē tumpa archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus
author2_original_writing_str_mv Δρούγου, Στέλλα
noLinkedField
_version_ 1796653517251805185
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02146nam#a2200385#c#4500</leader><controlfield tag="001">993621031204498</controlfield><controlfield tag="005">20230921080726.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">090909|1994####|||###########|||#|#gre#c</controlfield><controlfield tag="009">AC07767305</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC07767305</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC07767305</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)007574891ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)OBVAC07767305</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-604)104653280</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990075748910203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">OAI</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">BAY</subfield><subfield code="d">OAI</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Bergina - hē megalē tumpa</subfield><subfield code="b">archaiologikos hodēgos = Vergina - the great tumulus</subfield><subfield code="c">Stella Drugu ...</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Βεργίνα - η Μεγάλη Τούμπα</subfield><subfield code="b">αρχαιολογικός οδηγός</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Vergina - the great tumulus</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Thessalonikē</subfield><subfield code="b">Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs</subfield><subfield code="c">1994</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-03/Grek</subfield><subfield code="a">Θεσσαλονίκη</subfield><subfield code="b">Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">125, 4 S. : zahlr. Ill.</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Teilw. in griech. Schrift</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Vergina</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208462-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ausgrabung</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4129464-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Aigai</subfield><subfield code="g">Makedonien, Griechenland</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4000839-3</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Drugu, Stylianē</subfield><subfield code="d">1945-</subfield><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="0">(DE-588)130188654</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-02/Grek</subfield><subfield code="a">Δρούγου, Στέλλα</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Saatsoglu-Paliadelē, Chrysula</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Drougou, Stella</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Drougou, S.</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">BVBKAT</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-09-21 08:07:26 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">exl_api</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-21 08:07:26 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR VERG 420</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249036870004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR VERG 420</subfield><subfield code="8">2249036870004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249036870004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">493569-10</subfield><subfield code="i">OAI2-1996/165</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2009-09-09 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349047490004498</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:07:28 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR VERG 420</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-21 08:07:28 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>