عبید زاکانی : لطیفه‌پرداز و طنزآور بزرگ ایران / با آثاری از دکتر پرویز ناتل خانلری، عباس اقبال آشتیانی، دکتر ذبیح‌الله صفا [...] ؛ گردآوری به کوشش بهروز صاحب اختیاری، حمید باقرزاده
ʿUbaid Zākānī : laṭīfa-pardāz wa ṭanz-āwar-i buzurg-i Īrān / bā āṯārī az duktur Parwīz Nātil Ḫānlarī, ʿAbbās Iqbāl Āštiyānī, duktur Ḏabīḥallāh Ṣafā [...] ; girdāwarī bi kušiš-i Bihrūz Ṣāḥib Iḫtiyārī, Ḥamīd Bāqirzāda

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
HerausgeberIn:
Place / Publishing House:تهران : انتشارات اشکان,1375h.š [1996/1997]
Tihrān : Intišārāt-i Aškān, 1375h.š [1996/1997]
Year of Publication:1996
Edition:Čāp-i awwal
Language:Persian
Subjects:
Classification:18.69 - Iranische Sprachen und Literaturen
Physical Description:302 Seiten
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!