Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji

The book offers multi-layered responses to the scope and causes of spatial, as well as social, economic and physiognomic changes in the cultural landscape in Slovenian countryside. It presents the results of an interdisciplinary research approach to recognising spatial change and trends within a two...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Georitem 13
:
Year of Publication:2009
Language:Slovenian
Series:Georitem 13
Physical Description:1 electronic resource (162 p.)
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993546246404498
ctrlnum (CKB)5400000000048227
(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80260
(EXLCZ)995400000000048227
collection bib_alma
record_format marc
spelling Kladnik, Drago auth
Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Ljubljana ZRC SAZU, Založba ZRC 2009
1 electronic resource (162 p.)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Georitem 13
The book offers multi-layered responses to the scope and causes of spatial, as well as social, economic and physiognomic changes in the cultural landscape in Slovenian countryside. It presents the results of an interdisciplinary research approach to recognising spatial change and trends within a two-year research project entitled “The Transformation of the Landscape by Agricultural Modernisation and Changes in Settlement Patterns”, which was financed by the Slovenian Research Agency and the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia within the target research programme Slovenian Competitiveness 2006–2013. Similar research was carried out in three pilot areas, selected because they captured a cross section of typical Slovenian landscape macro-units (Mediterranean, Dinaric, Alpine and Pannonian), while also covering the processes of intensification and marginalisation.
Knjiga podaja večplastne odgovore na obseg in vzroke prostorskih, pa tudi družbenih, gospodarskih in fiziognomskih sprememb na slovenskem podeželju. Predstavlja rezultate interdisciplinarnega raziskovalnega pristopa pri prepoznavanju prostorskih sprememb in načrtovanju razvojnih usmeritev. Podrobne raziskave so izvedene na treh pilotnih območjih, izbranih tako, da je zajet presek značilnih slovenskih makropokrajinskih enot, obenem pa so pokriti tako procesi intenzifikacije kot marginalizacije v pokrajini. Za vsako pilotno območje so pripravljeni razvojni scenariji v treh različicah. Predlogi splošnih in konkretnih smernic prostorskega razvoja obsegajo usmeritve glede širitve naselij ter usmeritve za varovanje in urejanje posameznih krajinskih enot na lokalni ravni. Vsebinske ugotovitve raziskave zaključuje predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja.
Slovenian
Slovenia bicssc
Regional geography bicssc
Environmentalist thought & ideology bicssc
Rural planning bicssc
architecture
collective volume
cultural landscape
regional development
regional planning
rural areas
rural geography
settlements
Slovenia
urban planning
urbanism
arhitektura
geografija podeželja
kulturna pokrajina
naselja
podeželje
regionalni razvoj
regionalno planiranje
Slovenija
urbanistično planiranje
urbanizem
zborniki
961-254-141-8
961-254-557-X
Ažman Momirski, Lučka auth
language Slovenian
format eBook
author Kladnik, Drago
spellingShingle Kladnik, Drago
Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Georitem
author_facet Kladnik, Drago
Ažman Momirski, Lučka
author_variant d k dk
author2 Ažman Momirski, Lučka
author2_variant m l a ml mla
author_sort Kladnik, Drago
title Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
title_full Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
title_fullStr Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
title_full_unstemmed Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
title_auth Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
title_new Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
title_sort preobrazba podeželske kulturne pokrajine v sloveniji
series Georitem
series2 Georitem
publisher ZRC SAZU, Založba ZRC
publishDate 2009
physical 1 electronic resource (162 p.)
isbn 961-254-141-8
961-254-557-X
illustrated Not Illustrated
work_keys_str_mv AT kladnikdrago preobrazbapodezelskekulturnepokrajinevsloveniji
AT azmanmomirskilucka preobrazbapodezelskekulturnepokrajinevsloveniji
status_str n
ids_txt_mv (CKB)5400000000048227
(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80260
(EXLCZ)995400000000048227
carrierType_str_mv cr
hierarchy_parent_title Georitem 13
is_hierarchy_title Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
container_title Georitem 13
author2_original_writing_str_mv noLinkedField
_version_ 1787548726810640384
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03548nam-a2200613z--4500</leader><controlfield tag="001">993546246404498</controlfield><controlfield tag="005">20230221133546.0</controlfield><controlfield tag="006">m o d </controlfield><controlfield tag="007">cr|mn|---annan</controlfield><controlfield tag="008">202204s2009 xx |||||o ||| 0|slv d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)5400000000048227</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80260</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)995400000000048227</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">slv</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kladnik, Drago</subfield><subfield code="4">auth</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji</subfield></datafield><datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Ljubljana</subfield><subfield code="b">ZRC SAZU, Založba ZRC</subfield><subfield code="c">2009</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 electronic resource (162 p.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Georitem</subfield><subfield code="v">13</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">The book offers multi-layered responses to the scope and causes of spatial, as well as social, economic and physiognomic changes in the cultural landscape in Slovenian countryside. It presents the results of an interdisciplinary research approach to recognising spatial change and trends within a two-year research project entitled “The Transformation of the Landscape by Agricultural Modernisation and Changes in Settlement Patterns”, which was financed by the Slovenian Research Agency and the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia within the target research programme Slovenian Competitiveness 2006–2013. Similar research was carried out in three pilot areas, selected because they captured a cross section of typical Slovenian landscape macro-units (Mediterranean, Dinaric, Alpine and Pannonian), while also covering the processes of intensification and marginalisation.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Knjiga podaja večplastne odgovore na obseg in vzroke prostorskih, pa tudi družbenih, gospodarskih in fiziognomskih sprememb na slovenskem podeželju. Predstavlja rezultate interdisciplinarnega raziskovalnega pristopa pri prepoznavanju prostorskih sprememb in načrtovanju razvojnih usmeritev. Podrobne raziskave so izvedene na treh pilotnih območjih, izbranih tako, da je zajet presek značilnih slovenskih makropokrajinskih enot, obenem pa so pokriti tako procesi intenzifikacije kot marginalizacije v pokrajini. Za vsako pilotno območje so pripravljeni razvojni scenariji v treh različicah. Predlogi splošnih in konkretnih smernic prostorskega razvoja obsegajo usmeritve glede širitve naselij ter usmeritve za varovanje in urejanje posameznih krajinskih enot na lokalni ravni. Vsebinske ugotovitve raziskave zaključuje predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Slovenian</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Slovenia</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Regional geography</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Environmentalist thought &amp; ideology</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Rural planning</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">architecture</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">collective volume</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">cultural landscape</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">regional development</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">regional planning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">rural areas</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">rural geography</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">settlements</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Slovenia</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">urban planning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">urbanism</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">arhitektura</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">geografija podeželja</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">kulturna pokrajina</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">naselja</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">podeželje</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">regionalni razvoj</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">regionalno planiranje</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Slovenija</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">urbanistično planiranje</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">urbanizem</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">zborniki</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">961-254-141-8</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">961-254-557-X</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ažman Momirski, Lučka</subfield><subfield code="4">auth</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BOOK</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-03-03 01:42:13 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2022-04-02 22:03:30 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="P">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5338196510004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5338196510004498</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5338196510004498</subfield></datafield></record></collection>