Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji

The book offers multi-layered responses to the scope and causes of spatial, as well as social, economic and physiognomic changes in the cultural landscape in Slovenian countryside. It presents the results of an interdisciplinary research approach to recognising spatial change and trends within a two...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Georitem 13
:
Year of Publication:2009
Language:Slovenian
Series:Georitem 13
Physical Description:1 electronic resource (162 p.)
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:The book offers multi-layered responses to the scope and causes of spatial, as well as social, economic and physiognomic changes in the cultural landscape in Slovenian countryside. It presents the results of an interdisciplinary research approach to recognising spatial change and trends within a two-year research project entitled “The Transformation of the Landscape by Agricultural Modernisation and Changes in Settlement Patterns”, which was financed by the Slovenian Research Agency and the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia within the target research programme Slovenian Competitiveness 2006–2013. Similar research was carried out in three pilot areas, selected because they captured a cross section of typical Slovenian landscape macro-units (Mediterranean, Dinaric, Alpine and Pannonian), while also covering the processes of intensification and marginalisation.
Knjiga podaja večplastne odgovore na obseg in vzroke prostorskih, pa tudi družbenih, gospodarskih in fiziognomskih sprememb na slovenskem podeželju. Predstavlja rezultate interdisciplinarnega raziskovalnega pristopa pri prepoznavanju prostorskih sprememb in načrtovanju razvojnih usmeritev. Podrobne raziskave so izvedene na treh pilotnih območjih, izbranih tako, da je zajet presek značilnih slovenskih makropokrajinskih enot, obenem pa so pokriti tako procesi intenzifikacije kot marginalizacije v pokrajini. Za vsako pilotno območje so pripravljeni razvojni scenariji v treh različicah. Predlogi splošnih in konkretnih smernic prostorskega razvoja obsegajo usmeritve glede širitve naselij ter usmeritve za varovanje in urejanje posameznih krajinskih enot na lokalni ravni. Vsebinske ugotovitve raziskave zaključuje predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja.
Hierarchical level:Monograph