Trích dẫn APA

Lamotte, E., & Snellgrove, D. L. (1970). Towards the meeting with Buddhism : Volume 1. Towards the meeting with Buddhism Volume 1.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lamotte, Etienne, và David L. Snellgrove. "Towards the Meeting With Buddhism : Volume 1." Towards the Meeting With Buddhism Volume 1 1970.

Trích dẫn MLA

Lamotte, Etienne, và David L. Snellgrove. "Towards the Meeting With Buddhism : Volume 1." Towards the Meeting With Buddhism Volume 1 1970.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.