Bamberg und Villach / von Heinrich Koller

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
VerfasserIn:
Ort / Verlag:Innsbruck : Sprachwiss. Inst. d. Leopold-Franzens-Univ., 1966
Năm xuất bản:1966
Ngôn ngữ:German
Mô tả vật lý:S. 223 - 233
Ghi chú:Aus: Festschrift Karl Pivec. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft ; 12)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Bản sao

OeAW ÖAI Abteilung Altertumswissenschaften 

Location:Bibliothek
Call Numbers:IKA-Vetters.1653
Call Number 2nd Call Number Miêu tả Vị trí Remarks Trạng thái Availability Order
IKA-Vetters.1653 Bibliothek Not for loan Sẵn có  Đặt Giữ