Δημοσιεύματα
Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Thessalonikē : Hypurgeio Politismu kai Turismu, 2010-
Publication history:Nachgewiesen 8.2010 - 11.2012 ; 13.2013 - 15.2013
Language:###
Contents/pieces:8 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 990002764750504498
ctrlnum AC08582974
(AT-OBV)AC08582974
(Aleph)008635293ACC01
(DE-600)ZDB-NEU-2011-07-14
(DE-599)OBVAC08582974
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990086352930203331
collection bib_alma
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01933nas#a2200289zc#4500</leader><controlfield tag="001">990002764750504498</controlfield><controlfield tag="005">20230211185658.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">110714|20109999|||#|#m#######|####|###oc</controlfield><controlfield tag="009">AC08582974</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">ZDB-NEU-2011-07-14</subfield><subfield code="2">DE-600</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC08582974</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC08582974</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)008635293ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-600)ZDB-NEU-2011-07-14</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)OBVAC08582974</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990086352930203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">UBW</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="d">OAI</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="110" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn</subfield><subfield code="g">Thessaloniki</subfield><subfield code="0">(DE-588)10131368-8</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">110-02/Grek</subfield><subfield code="a">Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Δημοσιεύματα</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1="3" ind2="1"><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Thessalonikē</subfield><subfield code="b">Hypurgeio Politismu kai Turismu</subfield><subfield code="c">2010-</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="3" ind2="1"><subfield code="6">264-03/Grek</subfield><subfield code="a">Θεσσαλονίκη</subfield><subfield code="b">Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού</subfield></datafield><datafield tag="362" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Nachgewiesen 8.2010 - 11.2012 ; 13.2013 - 15.2013</subfield></datafield><datafield tag="785" ind1="0" ind2="0"><subfield code="t">bis Bd. 4 u.d. T.: Dēmosieumata tu Archaiologiku Institutu Boreias Helladas</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="1" ind2=" "><subfield code="c">55</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-02-11 18:56:58 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2018-12-24 06:24:43 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield></record></collection>
record_format marc
spelling 880-02 Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn Thessaloniki (DE-588)10131368-8 aut
110-02/Grek Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
880-01 Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
245-01/Grek Δημοσιεύματα
880-03 Thessalonikē Hypurgeio Politismu kai Turismu 2010-
264-03/Grek Θεσσαλονίκη Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Nachgewiesen 8.2010 - 11.2012 ; 13.2013 - 15.2013
bis Bd. 4 u.d. T.: Dēmosieumata tu Archaiologiku Institutu Boreias Helladas
format Serial
author_corporate Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn Thessaloniki
author_facet Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn Thessaloniki
author_corporate_role VerfasserIn
author_sort Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
spellingShingle Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title_full Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title_fullStr Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title_full_unstemmed Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title_auth Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title_new Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
title_sort dēmosieumata / archaiologiko instituto makedonikōn kai thrakikōn spudōn
publisher Hypurgeio Politismu kai Turismu
publishDate 2010
dateSpan Nachgewiesen 8.2010 - 11.2012 ; 13.2013 - 15.2013
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT archaiologikoinstitutomakedonikonkaithrakikonspudon demosieumataarchaiologikoinstitutomakedonikonkaithrakikonspudon
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC08582974
AC08582974
(Aleph)008635293ACC01
(DE-600)ZDB-NEU-2011-07-14
(DE-599)OBVAC08582974
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990086352930203331
is_hierarchy_id AC08582974
is_hierarchy_title Dēmosieumata / Archaiologiko Instituto Makedonikōn kai Thrakikōn Spudōn
author_corporate_original_writing_str_mv Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών
_version_ 1796648972697206784