Trích dẫn APA

Maitreyanātha, Jüngere, V. d., Sthiramati, & Ščerbatskoj, F. I. (1992). Madhyānta-vibhanga Bibliotheca Buddhica 30.

Trích dẫn kiểu Chicago

Maitreyanātha, Vasubandhu der Jüngere, Sthiramati, và Fëdor I. Ščerbatskoj. "Madhyānta-vibhanga." Bibliotheca Buddhica 30 1992.

Trích dẫn MLA

Maitreyanātha, Vasubandhu der Jüngere, Sthiramati, và Fëdor I. Ščerbatskoj. "Madhyānta-vibhanga." Bibliotheca Buddhica 30 1992.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.