Trích dẫn APA

Dreyfus, G. B. J., & McClintock, S. The Svātantrika-Prāsaṅgika distinction. Boston.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dreyfus, Georges B. J., và Sara McClintock. The Svātantrika-Prāsaṅgika Distinction. Boston.

Trích dẫn MLA

Dreyfus, Georges B. J., và Sara McClintock. The Svātantrika-Prāsaṅgika Distinction. Boston.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.