Trích dẫn APA

Finot, L. (1992). Rāṣṭrapālaparipṛcchā Bibliotheca Buddhica [2].

Trích dẫn kiểu Chicago

Finot, Louis. "Rāṣṭrapālaparipṛcchā." Bibliotheca Buddhica [2] 1992.

Trích dẫn MLA

Finot, Louis. "Rāṣṭrapālaparipṛcchā." Bibliotheca Buddhica [2] 1992.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.