Βυζαντινά Μνημεία
Byzantina Mnēmeia : = Byzantine monuments = Monumenta Byzantina / dēmosieumata Kentru Byzantinōn Ereunōn Philosophikēs Scholēs Aristoteleiu Panepistēmiu Thessalonikēs

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Θεσσαλονίκη : Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών
Thessalonikē : Kentron Byzantinōn Ereunōn, 1974-
Publication history:1.1974 -425b
Language:Greek
Subjects:
Contents/pieces:12 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος
Syntagma tōn palaiochristianikōn psēphidōtōn dapedōn tēs Hellados / Kentron Byzantinōn Ereunōn
...
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον : από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος
Hē ekklēsiastikē architektonikē eis tēn dytikēn Sterean Hellada kai tēn Ēpeiron : apo tu telus tu 7u mechri tu telus tu 10u aiōnos / hypo Panagiōtu L. Bokotopulu
1975 2
Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la Chapelle de la Vierge de Mérenta : deux monuments de XIIIe siècle en Attique / par Nafsika Coumbaraki-Pansélinou 1976 3
Η τεχνική opus sectile στην εντοιχία διακόσμηση : συμβολή στη μελέτη της τεχνικής από τον 10ο μέχρι τον 7ο μ. Χ. αιώνα με βάση τα μνημεία και τα κείμενα
Hē technikē opus sectile stēn entoichia diakosmēsē : Symbolē stē meletē tēs technikēs apo ton 1o mechri ton 7o m. Ch. aiōna me basē ta mnēmeia kai ta keimena
1980 4
L' église byzantine de Nahariya (Israël) : étude archéologique / par Claudine Dauphin et Gershon Edelstein 1984 5
Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικόλαου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη : συμβολή στη μελέτη της Παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον πρώιμο 14ο αιώνα
Ho zōgraphikos diakosmos tu Hagiu Nikolau Orphanu stē Thessalonikē : symbolē stē meletē tēs Palaiologeias zōgraphikēs kata ton prōimo 14o aiōna / hypo Annas Tsituridu
1986 6
Ρεντίνα Ι : οι μυγδονικές πόλεις Αυλών, Βρομίσκος, Αρέθουσα και ο τάφος του Ευριπίδη
Rhentina I : hoi mygdonikes poleis Aulōn, Bromiskos, Arethusa kai ho taphos tu Euripidē / tu N.K. Mutsopulu
1995 8
Η Θεσσαλονίκη στις περιγραφές των περιηγητών 12ος /19ος αι. μ. Χ. : λατρευτικά μνημεία
Hē Thessalonikē stis perigraphes tōn periēgētōn 12os - 19os ai. m. Ch. : latreutika mnēmeia / Sapphus Tampakē
1998 10
Εικόνες της Μονής Λειμώνος Λέσβου
Eikones tēs Monēs Leimōnos Lesbu / Geōrgiu Gunarē
1999 11
Το εικονογραφημένο χειρόγραφο αρ. 2 της Μονής Αγίου Παντελεήμονος (Άγιον Όρος) : συμβολή στη μελέτη των βυζαντινών Ευαγγελίων
To eikonographēmeno cheirographo ar. 2 tēs Monēs Hagiu Panteleēmonos (Hagion Oros) : Symbolē stē meletē tōn Byzantinōn Euangeliōn = The illuminated manuscript no 2 of the monastery of Saint Panteleimon (Mount Athos) / Sōtērios N. Kadas
2001 12
Νάοι της επισκοπής Δομενίκου και Ελασσώνος : συμβολή στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική
Naoi tēs episkopēs Domeniku kai Elassōnos : symbolē stē metabyzantinē architektonikē / tēs Aphroditēs A. Pasalē
2003 13
Syntagma tōn palaiochristianikōn psēphidōtōn dapedōn tēs Hellados. / 3, Makedonia - Thrakē. : 2 : Ta psēphidōta dapeda tēs Makedonias kai tēs Thrakēs (ektos Thessalonikēs) / tēs P. Asēmakopulu-Atzaka 2017 18