Alle Exemplare mit Standort BASIS Magazin
sind derzeit nicht verfügbar!

Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 01 51581 1600
Cover Image

Historia

MitwirkendeR:Uniwersytet Wrocławski  
Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta  
Publication history: 1.1957 -
Publisher: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław)
Language: Polish
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Contains these volumes

TitleVolume no.Year of Publication
Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej34912013
Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich1852012
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy'ego33482011
Ustrój - polityka - kultura1842011
Studia nad legendą dynastyczną Arpadów1822011
Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji1812011
Wokół teorii rewolucji militarnej1802011
Wieś zachodniobiałoruska 1944 - 19531792010
Religia i polityka1782009
Hominem quaerere1772008
Cor hominis1762007
Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-19751742007
Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura1752006
Wrocławskie spisy zastawów, długów i miena żydowskiego z 1453 roku1732006
Spór o nowoczesność1722005
Causa creandi1712005
Kaspar von Schwenckfeld1692005
Ad fontes1702004
Rosja - Czeczenia1662003
Otwarte okno w „żelaznej kurtynie”1642003
Studia z historii średniowiecza1632003
Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej1622003
Imago narrat1612003
Census populi1602002
Listy Jana Andrzeja Morstina1592002
Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa1582002
Samuel Beniamin Klose (1730 - 1798)1572002
Les cultes privés à Pompéi1562002
Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn1542002
Origines mundi, gentium et civitatum1532001
Viae historicae1522001
Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918 - 19391492001
Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944 - 19501482001
Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku1432001
O nowy porządek europejski1512000
Między buntem a ugodą1502000
Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945 - 19501462000
Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI - XII wieku1442000
Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII - XVI wieku1422000
Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku1402000
Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej ŚwidnicyCz. 1 (2000)2000
Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku1391999
Wrocław 19561381999
Naród pod bronią1371998
Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce1351998
Księga pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 18501331998
Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia1341997
Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848 - 18731321997
Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 18501311997
"Dobrze urodzeni" i "dorobkowicze"1241997
Księga ślubów parafii radzionkowskiej z lat 1801 - 18501281996
Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym1271996
Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918 - 19391221995
Zaufany komendanta1211995
Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej1191995
Śluby[2]1995
Polska - kresy - Polacy1161994
Polska - Śląsk - Czechy811994
Rodzina chłopska w świetle swoich antroponimów1121993
Studia z dziejów prowincji galicyjskiej1111993
Konstytucja 3 Maja z perspektywy dwusetnej rocznicy1101993
Studia i materiały źródłowe z dziejów nowożytnych1091993
Józef Leszczyński jako uczony i nauczyciel1081993
Studia historyczne1061993
Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC1051993
Materiały i studia żródłoznawcze1041993
Kultura średniowieczna Śląska981993
Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego1021992
Studia średniowieczne1011992
Kultura użytkowania gruntów uprawnych, lasów i wód na Śląsku od XVdo XX wieku971992
"Gazeta Lwowska" 1941 - 1944891992
Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Henrykowie881992
Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy1001991
Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich951991
Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku851991
Wyzwoleńcy w Pompejach771991
Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku731991
Myśl polityczna polskich komunistów w latach 1939 - 1944871990
Z dziejów i tradycji Srebrnego Wieku751990
Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w Kamieniu (do końca XIII w.)651990
Studia z dziejów ziemi kłodzkiej531990
Jakub Sobieski831989
Żródłoznawstwo i studia historyczne761989
Materiały do dziejów Głogowa721989
Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego691989
Rzemiosło w miastach śląskich w roku 1762/1763431989
Studia z dziejów nowożytnych711988
Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918 - 1926681988
Polskie terytoria plemienne w świetle toponimów obronnych671988
Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej661988
Studia nad społeczeństwem Górnego Sląska w XIX i na początku XX wieku641988
Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250 - 1331591988
Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim do końca XIII w.541988
Studia i materiały z dziejów Oławy601987
W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej571987
Ruch narodowosocjalistyczny w prowincjach śląskich561987
Badania z dziejów społecznych i gospodarczych511987
Rola szkoły niemieckiej w kształtowaniu obrazu Polski i Polaków w okresie międzywojennym581986
Studia nad przemianami społecznymi na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku441986
Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r.411986
Sejm grodzieński611985
Studia z dziejów Oławy521985
Z dziejów Wrocławia w XIX - XX wieku461985
Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r.451985
Kalendarze polskie czasów saskich371985
Władysław Czapliński jako uczony i wychowawca481984
Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego471984
Władza książęca na Śląsku w XIII wieku401984
Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku391983
Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej381983
Próba budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu351981
Z zagadnién oświaty i wychowania w Polsce i na Zaolziu321980
Uchwalanie konstytucji na sejmach w XVI - XVIII w.311979
Sejmy lat 1661 - 1662291977
Zagadnienia gospodarczo-społeczne i polityczne z dziejów Śląska281977
Przemiany gospodarki folwarcznej i chłopskiej na Śląsku w okresie reform agrarnych w XIX w.251974
Zagadnienia społeczno-polityczne z dziejów Śląska[1] (1971)1971
Zjazd głogowski w 1462 r.71962
Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy147n. A.
Jan Ludwik Popławski80n. A.
Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy...n. A.
Zagadnienia społeczno-polityczne z dziejów Śląska...n. A.
Śląskie studia demograficzne...n. A.