Irodalomtörténeti füzetek / szerkesszti és kiadja: Császár Elemér

Saved in:
Bibliographic Details
HerausgeberIn:
Place / Publishing House:Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai $c 1925-
Publication history:1.1925 - 65.1938[?]; N.S. 1.1955 -
Language:Hungarian
Contents/pieces:35 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
A magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig / Varga, Imre 1995 138
Két világ közt választhatni : világkép és többszólamúság ; az ember tragédiájában / Varga, Pál S. 1997 141
Az Athenaeum-per : az első magyar sajtóper története / Bajza Kálmán 1997 142
A kézirattól a kiadásig : Kölcsey Ferenc verseinek szöveghagyománya / Szabó G. Zoltán 1999 144
Bessenyei György világa / Csorba Sándor 2000 145
Laurence Sterne Magyarországon : (1790 - 1860) / Hartvig Gabriella 2000 146
Történelem a színpadon : magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17 - 18. században / Varga Imre ; Pintér Márta Zsuzsanna 2000 147
Egy kanonok három királysága : Ráttkay György horvát históriája / Bene Sándor 2000 148
Lisznyai Kálmán : egy 19. századi írói életpálya társadalometörténeti tanulságai / Szilágyi Márton 2001 149
Petőfi eszmerokonai / Lukácsy Sándor 2001 150
Az egyházi irodalom műfajai a XVII - XVIII, században / Tüskés Gábor ; Knapp Éva 2002 151
"Ha minden összetört ..." : radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében 2003 152
"A Sz: Sophia' Templomában làtom én felszentelve Nagysádat" : a felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkömüvesség 2003 153
Zrínyi és Erdély : (A költö Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel) / Nagy Levente 2003 153
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben 2005 155
"Jöszte poétának" : egy ismeretlen Csokonai.versgyűjtemény 2005 156
Gallus Anonymus és magyarország : a Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetirásának tükrében 2005 157
"... Sem azé, aki fut ..." : Ottlik Géza "Iskola a határon" című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében / Fűzfa Balázs 2006 158
Tenyérnyi selymen végtelen tér : Kínai költők magyar forditásokban / Csibra Zsuzsanna 2006 159
Bölöni György, a kritikus / Tasnádi Attila 2006 160
A drámaírás gyakorlata a 16-17. századi Magyarországon / Latzkovits Miklós 2007 161
„Judit képit én viseltem” : Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok / Knapp Éva 2007 162
Egy siker kudarca : Kuthy Lajos pályafutása / Völgyesi Orsolya 2007 163
Prodromus : Kalmár György (1726 - ?) világáról / Hegedüs Béla 2008 164
Szöveg szöveg hátán : a magyar közköltészet variációs rendszere ; (1700 - 1840) / Csörsz Rumen István. Kerényi Ferenc emlékének 2009 165
Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében / Balogh F. András 2009 166
Shakespeare Erdélyben : (XIX. századi magyar nyelvű recepció) / Bartha Katalin Ágnes 2010 167
Tudás és elbeszélés : a Mikszáth-kispróza rejtelmei / Hajdu Péter 2010 168
Magyarország 1514-ben és 1848-ban : történelmi regény vagy regényes történelem / Wéber Antal 2011 169
A szavak sokféleségétől a Szó egységéig : tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköreből / Szénási Zoltán 2011 170
Színház a magyar sajtóban a két világháború között : a sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára / N. Mandl Erika 2012 171
"Célunk tökéletesedésünk" : a nemzetnevelő Wesselényi Miklós / Dávid Gábor Csaba 2013 172
Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években / Rózsa Mária 2013 173
Szebb idők : Vörösmarty epikus korszakának rétegei / Gere Zsolt 2013 174
Teória és medialitás : a latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül / Balogh Piroska 2015 175