Waern 1980: I. Waern, Bibliografisk översikt. Grekisk litteratur och stilistik, Eranos 78 1980 4-12.
  • Forschungsüberblick

    Waern 1982: I. Waern, Grekisk litteratur och stilistik. Bibliografisk översikt, Eranos 80 1982 4-13.

  • Forschungsüberblick

    Waern 1984: I. Waern, Grekisk litteratur och stilistik. Bibliografisk översikt, Eranos 82 1984 4-14.

  • Forschungsüberblick

    Waern 1985: I. Waern, Der weinende Held, Eranos 83 1985 223-229.

  • Heldenbild