Vercruysse 1988: M. Vercruysse, Achilles geeft het lijk van Hector terug. Beschouwingen bij het einde van de Ilias, Kleio 17 1987-1988 35-43.
  • Ilias-Handlung
  • Il. 24