Vela Tejada 1991: J. Vela Tejada, Ilíada ii,455-483. La funcionalidad del símil homérico, Actes del ixè simposi de la Secció Catalana de la SEEC, St. Feliu de Guíxols, 13-16 d’abril de 1988. Treballs en honor de Virgilio Bejarano, II, ed. per Ferreres Lambert : Aurea saecula Nr. 2 Barcelona S.E.e.C. Secció Catalana & Publ. Universitat de Barcelona 1991 489-914 p. 733-740.
  • Gleichnis
  • Il. 2,455-483