Thompkins 1986: D. P. Thompkins, Response, Arethusa 19 1986 211-214.
  • Narratologie