Sánchez García 1992: M. P. Sánchez García, Sexo y matrimonio en la obra homérica, Homenatge a Josep Alsina. Actes del Xè simposi de la Secció catalana de la SEEC, Tarragona, 28 a 30 de novembre de 1990, I, ed. per Zaragoza Joana & González Senmartí Antoni, Tarragona Diputació de Tarragona 1992 457 p. 297-300.
  • Ehe, Sexualität