Roy Zuydewijn 1978: H. J. de Roy van Zuydewijn, Homerus, Het afscheid van Hektor en Andromache, Ilias vi,369-602, vertaalt door Roy van Zuydewijn H. J. de : Hermeneus L 1978 150-153.
  • Il. Niederländisch
  • Il. 6,369-602

    Roy Zuydewijn 1978a: H. J. de Roy van Zuydewijn, Het schild van Achilles, Homeros, Ilias xviii,369-616, vertaald door Roy van Zuydewijn H. J. de : Hermeneus L 1978 397-402.

  • Il. Niederländisch
  • Il. 18,369-616