P˛rtulas 1979: J. P˛rtulas, Llegir Homer, Els Marges (Barcelona) 15 1979 93-98.
  • type-scene, Oral-poetry
  • Il. 19,384-

    P˛rtulas 1984: J. P˛rtulas, Del realisme antic i modern [katal.], Quaderns Crema (Barcelona) maig 1984 5-14.

  • Il. 14,346-350

    P˛rtulas 1987: J. P˛rtulas, Viatge al pa´s dels orals, Limits, rev. dĺinform. sobre les sc. del languatge (Barcelona) 1987,2 79-93.

  • Oral-poetry, Schriftlichkeit