Pijls 1988: D. Pijls, De figuur van Helena in Ilias, 3,121-180, Kleio 17 1988 193-200.
  • Ilias-Figuren, Helene
  • Il. 3,121-180