Mojena Sánchez 1991: A. Mojena Sánchez, Problemas básicos de fin de palabra y cesura en el hexámetro griego, Actes del ixè simposi de la Secció Catalana de la SEEC, St. Feliu de Guíxols, 13-16 d’abril de 1988. Treballs en honor de Virgilio Bejarano, II, ed. per Ferreres Lambert : Aurea saecula Nr. 2 Barcelona S.E.e.C. Secció Catalana & Publ. Universitat de Barcelona 1991 489-914 p. 561-563.
  • Metrik