Mette 1978: H. J. Mette, Homer 1971-1977, Lustrum 19 1976 [1978] 5-64.
  • Forschungsüberblick

    Mette 1982: J. Mette, Von der Jugend, Hermes 110 1982 257-268.

  • alt - jung, Motive