Mestre 1985: F. Mestre, Els cabells i les barbes dels Euboics (Dio de Prusa, vii.4), Ítaca 1 1985 193-197.
  • Rezeption-gr.
  • Il. 2,542