Maticki 1982: M. Maticki, Homersko pitanje u našoj nauci o književnosti, Književna istorija 15 57-58 (1982) 199-228.
  • Forschungsüberblick, Komparatistik