Garzón Díaz 1979: J. Garzón Díaz, Vino y banquete desde Homero a Anacreonte, Helmantica 30 1979 63-96.
  • Rezeption-gr.