Gantar 1992: K. Gantar, Odiseja [sloven.], izbral, prevedel, vsebino preostalih spevov povzel ter spremno študijo in slovarček lastnih imen in strokovnih izrazov napisal Gantar Kajetan; likovne priloge izbral in komentiral Komelj Milček: Knjižnica Kondor Nr. 263 Ljubljana Mladinska Knjiga 1992 169 p.
  • Odysseee-Kommentare, Od. Slovenisch