Cors i Meya 1984: J. Cors i Meya, El viatge al món dels morts de l’Odissea, Col. Faventia monografias I Bellaterra Univ. Autónoma de Barcelona 1984 524 p.
  • Jenseits
  • Od. 11
  • Alsina Clota Faventia 7,l 1985 142-143

    Cors i Meya 1985: J. Cors i Meya, Homer i l’influx de la mitologia oriental, Faventia 7,1 1985 7-19.

  • Orient

    Cors i Meya 1991: J. Cors i Meya, La concordança bilingüe, un interessant suport lexicogràfic. Un cas concret, l’Odissea [engl. Zus], Faventia 12-13 1990-1991 401-429.

  • Lexika, Sprache
  • Od. 11,150-224