Ben 1980: N. van der Ben, De homerische Aphrodite-Hymne, I : De Aeneas-passages in de Ilias [engl. Zus.], Lampas 13 1980 40-77.
  • Aineias, Homer

    Ben 1981: N. van der Ben, Reactie, Lampas 14 1981 62-64.

  • Aineias, Homer

    Ben 1984: siehe Jong 1984.