Alsina 1984: J. Alsina, Aspectos actuales de la literatura griega clįsica, Emerita 52 1984 195-226.
  • Forschungsüberblick