Leuchturm am Neusiedler See | Podersdorf © VK

Opis projektu

Projekt REGIOGOES bude analyzovať bytovú výstavbu ako aj miestne špecifické, socio-demografické a stavebno-kultúrne rozvojové potenciály prihraničného územia Bratislavy a Nordburgenlandu.

Na základe týchto poznatkov budú pre vybrané lokality navrhnuté nové inovatívne stavebné a obytné formy pre rôzne vekové a sociálne skupiny, ako aj riešenia pre existujúce stavebné štruktúry. Dôležitým aspektom bude zhodnotenie a propagácia architektonického dedičstva v tomto prihraničnom regióne.


mehr

1. Stavebné a obytné formy v prihraničnom regióne

Prehľad stavebných a obytných foriem v prihraničnom regióne, ako aj analýza demografických, sociálnych a stavebno-kultúrnych aspektov.

mehr

2. Zachovanie stavebno-kultúrneho dedičstva

Zachovanie a propagácia stavebno-kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne má vysokú prioritu. Atraktivita kultúrneho prostredia nie je definovaná len vinárskou tradíciou a prírodou, ale aj prostredníctvom stavebno - kultúrneho dedičstva.

mehr

3. Pilotné a realizačné štúdie ako aj architektonické návrhy

Vo vybraných lokalitách prihraničného regiónu budú realizované v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

mehr