Opis projektu

Leuchturm am Neusiedler See | Podersdorf © VKDevín | Bratislava © VKFußgängerzone | Frauenkirchen © VK
Projekt REGIOGOES bude analyzovať bytovú výstavbu ako aj miestne špecifické, socio-demografické a stavebno-kultúrne rozvojové potenciály prihraničného územia Bratislavy a Nordburgenlandu.

Na základe týchto poznatkov budú pre vybrané lokality navrhnuté nové inovatívne stavebné a obytné formy pre rôzne vekové a sociálne skupiny, ako aj riešenia pre existujúce stavebné štruktúry. Dôležitým aspektom bude zhodnotenie a propagácia architektonického dedičstva v tomto prihraničnom regióne.


Hlavnými úlohami a cieľom projektu REGIOGOES je analyzovať obytnú výstavbu ako aj miestne špecifické, socio-demografické a stavebno-kultúrne a rozvojové potenciály prihraničného územia Bratislavy a Nordburgenlandu a na základe týchto poznatkov vypracovať podklady pre projekčnú prax. Dôležité je zvýšiť atraktivitu regiónu, zároveň podporiť snahu o zachovanie architektonického dedičstva a identity a navrhnúť vhodné stavebno-priestorové štruktúry, ktoré zvýšia kvalitu života a bývania. Uvedený cieľ by mal byť dosiahnutý nielen v existujúcich štruktúrach , ale aj v nových rozvojových zónach pomocou energeticky a ekologicky optimimalizovaných obytných foriem.

zurück