Hlavný partner

Rakúska akadémia vied
Inštitút pre výskum mesta a regiónu
Postgasse 7/4/2
1010 Viedeň
www.oeaw.ac.at/isr

Mag. Dr. Vera Kapeller | +43 (1) 515 81 3528
DI Johannes Huemer | +43 (1) 515 81 3532
info@regiogoes.eu