Rozdelené Spomienky

Československo, spolužitie, nacistická okupácia a vyhnanie nemeckých obyvateľov 1937–1948

DEUTSCH | ČESKÝ | SLOVENSKÝ

Online výstava sleduje udalosti medzi rokmi 1937 a 1948 v príbehoch a spomienkach ľudí, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. 

Zaoberá sa dôsledkami „veľkých“ dejín Strednej Európy na život jednotlivcov: na ich zážitky, vyhliadky a možnosti voľby, ktoré im zostali v totalitných a vojnových podmienkach.

15 krátkych filmov na rôzne témy obsahuje výpovede 37 pamätníkov zaostrené na nemeckú menšinu v Československu. Boli natočené v rokoch 2014-2015. Online výstava nadväzuje na výstavu filmov umiestnených v priestore, ktorá bola v rokoch 2016-2019 uvedená na mnohých miestach v troch partnerských krajinách a v Nemecku.