(Titulky k videu možno zapnúť v prehrávači YouTube vpravo dole na paneli s menu.)

 

Keď Československo začalo vyháňať a vysídľovať Nemcov, bolo nútené presídľovanie v Európe už pomerne bežným politickým nástrojom. Medzi rokmi 1938 a 1950 bolo v Európe presídlených asi 35 miliónov ľudí. Po atentáte na Reinharda Heydricha (v máji 1942) hrozil Hitler českej protektorátnej vláde vysídlením niekoľkých miliónov Čechov a presídlením dvoch až troch miliónov Nemcov na vyprázdnené územia, teda ďalekosiahlou germanizáciou Čiech a Moravy.

Bezuzdnosť nacistického teroru behom vojny odstránila všetky zábrany tých českých politikov, ktorí chceli uplatniť princíp kolektívnej viny a vyhnať všetkých Nemcov z Československa.

S vysídľovaním sa začalo ihneď po konci vojny, teda dlho predtým, ako to oficiálne schválila medzinárodná dohoda na Postupimskej konferencii v auguste 1945. Dovtedy vyhnali asi 800 000 Nemcov násilným a tak neorganizovaným spôsobom, že hromadne umierali hlavne deti a starší ľudia. Divoké vyháňanie nebolo celkom spontánne a iniciované zdola. Časť vedúcich politikov o ňom vedela. Prezident Edvard Beneš, Prokop Drtina (minister spravodlivosti 1946-48) a ďalší ho podnecovali plamennými vnútrostraníckymi prejavmi.

Viacerí rakúski pamätníci v tomto projekte či ich príbuzní sa zúčastnili tzv. Brnenského pochodu smrti. 30 mája vyhnali z mesta 26 000 ľudí, teda polovicu bývalého nemeckého obyvateľstva. Počet obetí dodnes presne nevyčíslili, s istotou je doložených 2000 mŕtvych, odhady dosahujú 5000.

Zároveň s divokým odsunom sa zaviedol zložitý systém asi 2000 pracovných a zberných táborov. To určilo osud mnohých Nemcov – zvlášť mužov a práceschopných obyvateľov – a udržiavalo ľudí v strachu.

Transporty 2,2 miliónov regulérnych (podľa Postupimskej konferencie) vysídlencov smerovali do západného a v menšej miere do východného Nemecka. Do Rakúska šli predovšetkým obete divokého odsunu alebo ľudia, ktorí mohli v Československu zostať a následne sa z dôvodu diskriminácie, hroziaceho núteného presídlenia v rámci krajiny alebo po komunistickom prevrate vo februári 1948 rozhodli odísť.