(Titulky k videu možno zapnúť v prehrávači YouTube vpravo dole na paneli s menu.)

 

Historické straty a zvraty spojené s vyhnaním Nemcov mimoriadne dobre vidno na krajine, ktorú človek kultivuje, teda utvára a obhospodaruje. Po stáročia žili Nemci na českom území, najmä v prihraničných oblastiach, a rozvíjali tu poľnohospodárstvo a priemysel. Celková výmena obyvateľstva všetky tieto tradície zásadne ovplyvnila alebo úplne vyhubila. V českom a moravskom pohraničí sa usadili ľudia, ktorí nemali k miestu žiaden vzťah a nepoznali vhodné spôsoby hospodárenia na tejto pôde ani života v týchto oblastiach. K tomu sa zároveň s novým osídľovaním pridal komunistický prechod na kolektívne hospodárstvo. Pozdĺž železnej opony sa vytýčilo územie nikoho a tunajšie dediny postupne úplne zanikli.

V tieni tohto vývoja sa bývalé pohraničné územia stali ohromujúcim „zeleným pásom“ a „najväčším systémom siete biotopov na svete“.