(Titulky k videu možno zapnúť v prehrávači YouTube vpravo dole na paneli s menu.)

 

Susedstvo je najužším prejavom spolužitia v spoločnosti. Ukazuje sa pri ňom, do akej miery sa jednotlivci nechajú ovplyvniť aktuálnou politickou situáciou a ako sa táto prenáša do medziľudských vzťahov a priateľstva.

Nacionalisticky radikalizovaná totalitná politika vrazila klin do týchto najmenších jednotiek spolužitia a podriadila základné hodnoty v medziľudských vzťahoch národnostnej či rasovej príslušnosti. Aj v týchto podmienkach zostáva veľké pole možností, ako sa susedia môžu k sebe zachovať: niekedy tých druhých udajú a získajú osobný prospech na ich úkor, inokedy podporujú a pomáhajú tým, ktorí sú v istom momente odsúdení, vylúčení a prenasledovaní.

Dušou historicky utváraného spoločenstva je vzájomná dôvera medzi všetkými, ktorí na danom mieste žijú. Ak sa raz dôvera značne nalomí – násilím, lúpením či udávaním – obnoviť ju potrvá dlhú dobu. Miestne spoločenstvo si správanie svojich členov dlho uchováva v pamäti: správanie oportunistov a zradcov, ktorým padli politicko-ideologické zmeny na prospech, ale aj úsilie tých, ktorí aktívne chránili a udržiavali súdržnosť komunity.