Vyhnaným i zůstavším Němcům v paměti nejvíce utkvěl šok, který prožili, když byli vyhozeni z vlastního domu, ve kterém museli zanechat praktický veškerý svůj majetek.

Politické rozhodnutí, které učinilo z několikamilionové skupiny obyvatel více méně lovnou zvěř, probudilo u určité části většinové společnosti chuť rabovat, jiná její část však zůstala vůči „vyvrhelům“ solidární a to i ve věcech majetkových.

I přes svůj zákonný podklad, zanechalo radikální vyvlastnění Němců u československého obyvatelstva přetrvávající nevoli, která se místy dostávala i na povrch: Jako strach z návratu původních majitelů, kteří by mohli jednou chtít zpět to, co jim kdysi patřilo. V inzerci bylo například možno najít atribut „žádný konfiskát“, který měl zvyšovat cenu dané nemovitosti.