Prešporok

Das Ende einer multiethnischen Stadt

Bratislava/Pressburg/Poszony – nebo také „Prešporok“ byl trojjazyčným multietnickým a multikonfesním městem, které profitovalo ze své pestrosti. O tom vypráví všichni pamětníci v našem projektu.

Trojjazyčnost v sobě má současně cosi zábavného ale i chaotického. Vypráví se, že často docházelo i několikrát ke změně jazyka uvnitř jediné věty a dalo by se tedy říci, že „Bratislavský idiom“ vznikal jak z němčiny, slovenštiny tak i maďarštiny zároveň. O jazykovém střetu, antagonismu, nebo konkurenci, tak jak je známa třeba z prostředí moravského Brna, však nemůže být řeč.

Přesto že byl na Slovensku, a především pak mezi katolíky, antisemitismus poměrně rozšířený a nacisté v tomto směru nemuseli vynakládat mnoho snahy, panovalo ve městě poměrně tolerantní a liberální klima.  I přes pevné napojení fašistické vlády na hitlerovské Německo, nepatřila většina etnických Němců k nadšeným nacionálním socialistům.

Životní podmínky na Slovensku byly během války relativně dobré. To se však rychle změnilo s přibližující se frontou a propuknutím národního povstání. Po konci války, ukončení vyhánění německy hovořícího obyvatelstva a výměny obyvatelstva, resp. po vyhnání Maďarů byl konec s jedinečným sociálním prostředím a kulturní scénou, které město utvářely do roku 1939.