V kulturní krajině – tedy v člověkem utvářené, obdělávané a kultivované přírodě – jsou historické zvraty a ztráty spojené s vyhnáním Němců mimořádně dobře viditelné. Němci žili na území českých zemí po staletí, zejména v příhraničních oblastech, a rozvíjeli zde zemědělství a průmysl. Všechny tyto tradice byly radikálně ovlivněny či zcela zanikly kvůli celkové výměně obyvatelstva. V českém a moravském pohraničí se následně usadili lidé, kteří neměli k místu žádný vztah a neznali vhodné způsoby hospodaření, zemědělství a života v těchto regionech. K tomu se přidala komunistická reforma a přechod na kolektivní hospodářství. Podél železné opony bylo vytyčeno území nikoho a zdejší vesnice posléze zcela zanikly.

Paradoxně vznikly ve stínu železné opony v pohraničních pásmech, zelné pásy, které jsou jedněmi z nejkompaktnějších biotopů na světě.