Návrat přerušuje kontinuální tok vzpomínek na ztracený domov a původ. Opakované setkání s lidmi a místy může částečně překrývat původní vzpomínky. Je ale stejně tak možné, že návrat hluboké vzpomínky z dětství vůbec neovlivní, nebo že se paměť novým faktům bude bránit ve snaze o zachování důvěrně známých vzpomínek.

Zprvu se potýkali navrátilci s praktickými těžkostmi, jež s sebou nesla železná opona a často se snažili ze strachu zatajovat svůj český, moravský, nebo slovenský původ.

Především pro ty, kteří se setkávali s přáteli, nebo příbuznými znamenal návrat částečné navázání na původní život. Pro jiné bylo opětovné setkání se starou vlastí velmi bolestivé. Mnozí se ve svém duševním životě od staré vlasti natolik odřízli, že jednotlivá místa měla s původním domovem v jejich očích společnou jen geografickou polohu.Našli bychom ale i několik málo vyhnaných, kteří se rozhodli pro trvalý návrat a vrátili se do původní vlasti.