Vessels and devicesDid you use bags and / or baskets?

shportë=kofina (bërë nga barinjtë) [Kell.Al.]

crinã de mãnure. Σώζονται σε σπίτια του Μετσόβου καλάθια μέσα στα οποία τοποθετούσαν την ζύμη από το κεφαλοτύρι για να στραγγίσει και να πήξει. Η χρήση τους σταμάρησε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. [Mets.]
cufinã (fapti di picurar)[Ming.]

--- [Kan.]
στις στάνες είχαμε σακκούλια [Liv.]
--- [Suli]

kóśn'ica za v rɤ́ci / koś za magarín'ata [Gllob.]
kośn'íca [Vern.]
kɔśn'íca s rɤ́čka [Sid.]
kuśn'íca / koś „kalafi“ [Nest.Sl.]
kośn''ica [Trig.]


milking jars, buckets, pails, vessel: material, spout?

vedër [Duk.T.]

gãlʲeatã [Mets.]
gãlatã[Ming.]

καρδάρι (και ξύλινο) [Bul.]
καρδάρα, γκιγούμι (παλιά), καρδάρια, γκουβάδες, μπιέλα (κάτω στενά πάνω φαρδιά) [Kan.]
καρδάρ’ [Lav.]
ʃατίλ’ [Pram.]
καρδάρα / σίκλος [Suli]

kóbel [Gllob.]
kótl'e [Vern.]
kɔbl'íca od dɤ́rvɔ / kóbal / kóbel [Sid.]
kóbel „karþari“ [Nest.Sl.]
k'ova / k'oa [Trig.]


brush

kashai [Duk.T.]

ksistra [Nest.Ar.]

βούρτσα, βούρτσα [Kan.]
βούρτσα, μπουτινέλλα [Pram.]
βλάντα [Suli]

βούρτσα, βούρτσα [Kan.]
βούρτσα, μπουτινέλλα [Pram.]
βλάντα [Suli]


whip

kamxhiku; me shkop dhe litar i lidhur në majë [Duk.T.]

gurbadju, camʦike. το gurbadju χρησιμοποιούνταν μόνο στα άλογα [Mets.]
kãmšíku; vúrðalo; kamcík'i [Nest.Ar.]

καμ’τσ̆ί [Bul.]
καμ’τσίκι, καμ’τσίκι, βούρδουλας [Kan.]
καμ’τζ̆ίκι (λούρα, φ’κέντρα) [Pram.]
βέργα / καμ’τσίκι [Suli]

kándžik [Gllob.]
kl'ámáuk [Vern.]
kámáik [Sid.]
kámáik [Nest.Sl.]
k'amáikv


stick, sprig

shufra; thupra [Duk.T.]

veargã, viʦã [Mets.]
shufra[Ming.]
bãstúni i, kãríäu [Nest.Ar.]

νιώματα [Bul.]
λούρα, βέργα, λούρα, -ες, [Kan.]
βέργα [Lav.]
βέργα [Pram.]
βέργα [Suli]

stápčina pl., alle sorten [Gllob.]
stəp [Vern.]
stap i, cf. pɤ́rčka l [Sid.]
bástun i, stap o dren l, pataríca / taparíca Г [Nest.Sl.]
stap i, p'atarica г [Trig.]


various shepherd’s staffs

shkopi (nga druri i piksit, thanës) [Duk.T.]

p6 tueagã, pulʲeanu p7a tueagu cu δihalã, yilã (for pushnig the sheep for milking) p7b cãrligu de la cãpri, bastune p7c bãstune p7d p7e cãrligu p9 čumagã; ždãvarã (for raw sticks used to drive large animals such as cows or mules)[Mets.]
pulanu (di lem di corr, di piljur, di carrpun) [Ming.]
cãríγu [Nest.Ar.]

σ̆κόπι, φούρκα, μπαστούνι, κλείτσ̆ος (σ̆κόπι + κλείτσ̆ος μεταλλικός ή ξύλινος) [Bul.]
σ̆κόπ’ , φούρκα, μαγκούρα, γκλίτσα, αγκλίτσα (ξυλένια, σιδερένια), σ̆κόπ’ [Kan.]
σ̆κόπι, φούρκα, κλείτσ̆ος, μπαστούνι, κλείτσ̆ος ταμάμ: σ̆κόπι + κλείτσ̆ο από ξύλο ήτοι από σίδερο [Liv.]
γυρ’στή, κλειτσ̆όξλο, μαγκούρα, πατερίτσα, φουρκωτήρα (τέτοιες είχανε οι κυρατζήδες), σ̆κόπι, τζ̆ομάκι [Pram.]
αγκλίτσα / αγκλίτσα (από ξύλο / σίδερο) + σ̆κόπι (το υπόλοιπο μέρος της) [Suli]
ξύλο, σ̆κόπ’, φουρκωτήρα, μπαστούν’, κλίτσα (ξύλο + κλίτσα => από ξύλο / μέταλλο / κέρατο) [Tsep.]

stápče, stápče so rág'e, petérica = bástun, za krépejn'e stápče (2) [Gllob.]
stəp, ostongárka, pəteríca, bástun [Vern.]
pataríca ┬p, kɤ́rl'uk q [Sid.]
kl'uč ┬ [Nest.Sl.]
k'ərl'uk / k'ərluk [Trig.]


hook, crook, hand piece at the top of the shepherd’s staff with different types

hook, crook, hand piece at the top of the shepherd’s staff with different types

cãrligu, čumagu [Mets.]
cãrligu (όταν η λαβή έχει σχήμα άγκιστρου) čumagu (όταν η λαβή είναι σφαιρική) [Mets.]
cãrrig[Palok.]
cãrrigu[Ming.]
kãríäu bãrbéku (s. bild) [Nest.Ar.]

χερούλι από ξύλο / κόκαλο (με κέντισμα), κορφή [Kan.]
κλούτσα [Lav.]
[Liv.]
[Pram.]
λαβή [Suli]
[Tsep.]

kɤ́rl'uk so wóven [Gllob.]
siehe kərl'úk, čumánga [Vern.]
kɤ́rl'uk q [Sid.]
kl'uč ot óven [Nest.Sl.]
stap, p'atarica, k'ərl'uk / k'ərluk [Trig.]


large shepherd’s staff with pommel

shkopi [Duk.T.]

tueagã; pulʲeanã, pulʲeanu (considered „doteascã“ = Arvanitovlach/Farsherot)[Mets.]
pulanu[Ming.]
pulanu[Palok.]
bãstúni [Nest.Ar.]

[Bul.]
σ̆κόπι [Kan.]
σ̆κόπι, φουρκωτήρα, μπαστούνι [Suli]

stápče [Gllob.]
čumánga [Vern.]
stap [Sid.]
bástun [Nest.Sl.]
gr. b'astun'i / slav. stap [Trig.]


hook, hand piece at the top of a long shepherd’s staff

krraba (koka e sipërme me metal ose me dru) [Duk.T.]

cf. k'indisítã [Nest.Ar.]
cãrrigu di herru i di lem[Ming.]

γκλίτσα, γκλίτσα [Kan.]
κλούτσα [Lav.]
γκλίτσα / γκλίτσα κεντητή ‘με κεντήματα’ (the embroideries only in wood)[Suli]
κλίτσα κεντητή / κεντήματα [Tsep.]

wóven / kɤ́rl'uk so wóven [Gllob.]
kɤ́rl'uk so óven [Vern.]
kɤ́rl'uk [Sid.]
=p8
cf. šaréno
[Nest.Sl.]
=p8
k'ərl'uk / k'ərluk
[Trig.]


bagpipes, other instruments

fyelli, diare, culja [Duk.T.]

γaida [Nest.Ar.]
ʣumarru, birbilu[Ming.]

κλαρίνο, κλαρίνα / βιολιά, ντέφι [Kan.]
κλαρίνα [Lav.]
φλογέρα [Suli]

gájda [Gllob.]
gájda [Vern.]
gájda [Sid.]
γájda [Nest.Sl.]
gájda [Trig.]


simple shepherd's flute

fyelli [Duk.T.]

fluearã [Mets.]
ʣumarru[Ming.]
floĭéra [Nest.Ar.]

ξυλένια φλογέρα / φλογέρα με δυο: τσούλε λένε οι λιάμπηδες [Bul.]
φλογέρα, φλογέρα / τζαμάρα [Kan.]
φλογέρα [Lav.]
φλοέρα, απλή φλοέρα [Liv.]
φλογέρα (η τζαμάρα ήταν πιο μεγάλη) [Pram.]
μεταλλικιά φλογέρα [Suli]

kával, kávalče [Gllob.]
káfal [Vern.]
kávul [Sid.]
floĭéra [Nest.Sl.]
šopél'ka, k'aval [Trig.]


other types of shepherd’s flutes

diare [Duk.T.]

N/P[Nest.Ar.]

μεταλλικιά / ξύλινη [Kan.]

N/P[Gllob.]
N/P[Vern.]
N/P[Sid.]
N/P[Nest.Sl.]
N/P[Trig.]


bell (around the neck), different bell types and sizes

zile e vogël = karkale; këmborë = zile e madhe; çokane, troke [Duk.T.]

kipru or kipuru (various sizes, for horses, donkys); kipuru mare (big bell for billy goat); kipuriču (small bell for goats); clopotu (various sizes for adult sheep); clopotiču (small bell for young lambs up to 2 years), bicãnaru (big bell for rams/ gisem/ kösem); čocanu (various sizes, angular, for horses, cattle); čocãnicu (small, for lambs and kids); platočocanu (for horses and cattle); čocãnicu (for lambs and kids upt to 2 years) [Mets.]
kipru, clopotu, bicãnaru, čocanu [Palok.]
k'ípuru / k'iprjá pl., clóput, clóput mári (the big ones) [Nest.Ar.]

κύπροι, γλωσ̆ίδι,κεντήδια, λωρίδα, σπίτι, θηλιά [Bul.]
κύπρια (για γίδια), κουούνια, λαμαρίνες, φουρκιάρικα, μπίμπα (για τα γκεσέμια) κύπρια, κουδούνες (μπίμπα – in the ram, κύπρος-in the billy goat), φουρκιάρικα, λαμαρίνες – , γαλαροκούδουνα (the smaller), κύπρος (o)[Kan.]
κυπρά: ντουζίνα, τσ̆ουκάνια: γιαννιώτικο, στρογγυλό (κουζανίτκο) [Lav.]
κυπριά, κουδούνια, κύπρος (λαβδάρι + θηλιά), κεντήσματα [Liv.]
κύπρια, κουδούνια, γλώσ̆α – γλωσ̆ίδι, φουρκιάρικο, λαμαρίνα, θ’λιά (εκεί που το πιάνουμε) [Pram.]
κυπρί, γαλαροκύπρος – γαλαροκύπρια (for goats), λαμαρίνα (προβατοκούδουνο, έχει αυτιά), κουδούνα for goats and sheep), ξεροτσ̆όκανο (έχει τσ̆έπια), τα κουδούνια έχουν στίγματα (=embroideries [Suli]
κύπροι (γλωσ̆ίδι + μπρούντζος, θ’λιά) [Tsep.]

žɤ́oltadže, žəoltádžina mál'i
klopatárec
(general in the region) / dvónec / yvónec (in the village)
kl'épak plaskúnest [Gllob.]
zvónec so dve tri šárći spóred glásoi se kláen'i; pó-golem; kl'ukáška mála, gol'éma so ćošóvi, tərkal'ésta; trokáče [Vern.]
plakatáška: za kɔbíl'ite klávajE
vénci: ɔtvɔrén'i dólu (church)
yvónec „ziege“: od brúnyɔ, ot xalkó
kl'ukáška: od ləmarína, ot tenek'é
cf. yvil'
(in other villages)[Sid.]
yvónec (bigger)
kl'ókaš / kl'ekáška
zil'
(for goates)
cf. vídi ka zíng'e zil'óvite i kl'ekášk'ite [Nest.Sl.]
zv'onec, kl'uk'aška, str'akaška (1-3 na kartinke) [Trig.]


clapper of the bell (ringer)

gjuhëza [Duk.T.]

limbã [Mets.]
limba[Ming.]
límbã „alisíða“ [Nest.Ar.]

γλωσ̆ίδι [Bul.]
γλωσ̆ίδι, γλωσ̆ίδ’ [Kan.]
γλώσ̆α / σπίτ’ (από εκεί περούσε το λουρί) [Lav.]
λαβδάρι [Liv.]
γλωσ̆ίδι [Pram.]
γλωσ̆ίδι, μονό / διπλό, βλ. και θηλιά ‘μέρος που πιάνεται το κουδούνι [Suli]
γλωσ̆ίδι [Tsep.]

glágorec [Gllob.]
ézik [Vern.]
ézik [Sid.]
ézik [Nest.Sl.]
ézik [Trig.]


strap for hanging the bell (a) leather, (b) wood

rreth druri, rrip lëkure (meshini) [Duk.T.]

curao (made of leather and with a large rim) cothru (made of wood and with a small rim) [Mets.]
cothur di lem, currau di mishinã[Ming.]
kuráu (leather), stefáni (wood)[Nest.Ar.]

κουδούνα, γλωσ̆ίδι, τσ̆οκάνια (είναι πιο πλακερά), λουρί, στεφάνια είναι τα κουλούρια για τα πρόβατα [Bul.]
στεφάνι (wooden – από κουκουνάρα), λουρί (from leather), στεφάνι (from wood) [Kan.]
στεφάνι (από πυξάρ, λυγαριά, ιτιά) [Lav.]
θηλιά [Liv.]
λουρίδα, στεφάνι [Pram.]
λουρίδα με ζάβα, η ζάβα έχει δυο κριτσ̆ίπια / στεφάνι: γιδοστέφανο, προβατοστέφανο [Suli]
λουρί, στεφάν’ (από φράξο). ο αδερφός μου έφτιανε στεφάνια με πέντε κουμπιά και κεντητά.[Tsep.]

rémen
járme od aséjnca – obruch
[Gllob.]
rémen
óbrəč
[Vern.]
rémen; óbrəč (holz) [Sid.]
mjéšim „to pecí“, rémen; wóbrəč [Nest.Sl.]
rémen, 'obrač [Trig.]


ringing (what is the bell doing?)

bie këmbora, [Duk.T.]

bate [Mets.]
bati kipurru[Ming.]
báti (“hits”)[Nest.Ar.]

κουδουνίζει, βαρεί [Kan.]
λαλάει [Lav.]
Είναι για να χτυπάει, για να σχηματιστεί η στανική μουσική. Άμα είσαι μερακλής παίρεις τη ζυγή ολόκληρη [σειρά κουδουνιών] από τα μικρά μέχρι τη μπίμπα. [Liv.]
βροντάει [Pram.]
χτυπάει [Suli]
χτυπάει. Δεν όμοιαζαν όλα τα κουδούνια. Ξεχώριζε το ένα κοπάδι απ’ το άλλο. Αλλάζουν. [Tsep.]

zvón'it / rópat 3 sg.[Gllob.]
drɤ́nga [Vern.]
rópa 3 sg.[Sid.]
čúka 3 sg.[Nest.Sl.]
b'ua zv'oneco [Trig.]


fed livestock

e shëndetëshme [Duk.T.]

brite oi, tãyisite oi [Mets.]
sãnãtoasã[Ming.]

βοσκισμένο, χόρτασε, φούσκωσε [Kan.]
χορτα(σ)μένα [Suli]

ránat dóbro [Gllob.]
rán'iá 2 sg.
naranáta part. pass. [Vern.]
naranát m.sg.; cf. rána 3 sg.[Sid.]
cf. rána 3 sg.[Nest.Sl.]
n'aranati pl.[Trig.]